Hlavní stranaBiotechnologická konference 2013Medailonky řečníků

Medailonky řečníků

Datum: 29.7.2013 

MUDr. Marek GančarčíkMUDr. Marek Gančarčík je výkonným ředitelem společnosti CzechBio – asociace biotechnologických společností ČR. V minulosti působil na různých pozicích ve významných farmaceutických firmách (Cegedim, Teva, Apotex). Vystudoval medicínu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně a MBA na Nottingham Trent University.
 

Prof. Libor Grubhoffer v současnosti zastává funkci rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Působí také na Přírodovědecké fakultě JU a Parazitologickém ústavu Biologického centra AV ČR. Absolvoval studium biochemie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a vědecké aspirantury (doktorské studium) v Ústavu sér a očkovacích látek v Praze.                                                                                                                                                                                                                   
 

RNDr. Karel Drbal je výzkumný pracovník a pedagog na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jeho vědecká práce se zaměřuje především na imunologii a bioinformatiku. Dlouhodobě působil v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR, více jak dva roky vedl oddělení výzkumu ve společnosti Exbio.
 

Ing. Hana Chlebná působí ve státní agentuře CzechInvest od roku 1993. Původně byla pověřena založením sítě regionálních kanceláří a jejich zaškolením v  programu marketingu a služeb pro zahraniční investory. V letech 1995 – 2005 vykonávala funkci náměstkyně GŘ pro strategický rozvoj, v letech 2006-2011 řídila kancelář CzechInvestu pro Velkou Británii a Irsko. Po návratu do CzechInvestu je pověřena řízením činnosti v oblasti mezinárodního marketingu a rozvoje sektorů, včetně sektoru „Life sciences“.                                                                                                                                                                                                                 
    

Ing. Václav Suchý je projektový manažer Technologického centra AV ČR zaměřený na posilování účasti českých malých a středních podniků v evropských i domácích programech na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Před příchodem do Technologického centra v r. 2008 působil na různých pozicích v základním výzkumu, v podnikovém sektoru a ve státní správě. Je absolventem Moskevského institutu petrochemického a plynárenského průmyslu a vědecké aspirantury na Univerzitě Karlově v Praze.

Ing. Miroslav Janeček je v současné době místopředsedou Technologické agentury ČR. Po cca 20 letech v různých funkcích ve firmě VCHZ Synthesia Pardubice (až po funkci ředitele pro strategii) se stal vedoucím oddělení a posléze generálním ředitelem Výzkumného ústavu organických syntéz v Rybitví. Od roku 2001 je konzultantem, činným v oblasti výzkum, vývoj a inovace. Po 18 let zastával funkci prezidenta Asociace výzkumných organizací.                                                                                                                                                                                                                
 

 Dr. Gottfried Himmler je zakladatelem několika biotechnologických firem (např. f-star, igeneon), kde působil jako vedoucí oddělení výzkumu a výkonný ředitel. Je členem dozorčí rady ve firmě Heliovis AG. Dříve působil v Ústavu aplikované mikrobiologie ve Vídni jako odborný asistent. Vyučuje Management a podnikání na Univerzitě aplikovaných věd ve Vídni, kde také získal doktorát. Je autorem více než 240 patentů a patentových přihlášek.

Prof. František Sehnal byl od roku 2007 ředitelem Biologického centra Akademie věd ČR. Působí v Entomologickém ústavu, kde vede laboratoř aplikované fyziologie hmyzu. Svoji vědeckou činnost zaměřuje především na endokrinologii hmyzu, vývojovou biologii a geneticky modifikované organismy. Jeho činnost se už od roku 1991 opírá o granty od domácích agentur, podporu výzkumných záměrů, výzkumných center a operační programy, a podporu ze zahraničí.
 

Doc. Vladimír Velebný zakladatel a jednatel firmy Contipro, která se zabývá výrobou produktů pojivových tkání a je jedním z největších výrobců kyseliny hyaluronové na světě. Nedávno firma představila přístroj, který umožňuje vytvářet nanovlákna z přírodních polymerů. Vladimír Velebný Vystudoval obor biochemie na Masarykově univerzitě v Brně, kde také stále přednáší.
 

Dr. Michael Hofer je výzkumný pracovník ústavu Interfacial Engineering and Biotechnology Fraunhoferova institutu, kde pracuje v rámci projektové skupiny Biocat (Katalytické procesy pro udržitelnost surovinových zdrojů a energie na bázi obnovitelných zdrojů). Skupina se zaměřuje na vývoj nových biokatalyzátorů pro chemický průmysl. Dr. Hofer spolupracuje s Technickou univerzitou v Mnichově.                                                                                                                                        

Ing. Petra Vachová v současnosti zastává pozici ředitelky Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (JAIP). Zabývá se kromě managementu společnosti i přípravou a realizací projektů financovaných z národních i mezinárodních zdrojů EU. Před tím působila ve společnosti Koh-i-noor v oddělení vývoje a marketingu. Vystudovala Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor obchodně-podnikatelský.
 

Ing. Martin Hanzlík je jedním ze zakladatelů a členem představenstva neziskové organizace Česká inovace. Martin Hanzlík je odborníkem na oblast kolektivního investování a kapitálových trhů. Zvláštní specializací jsou fondy kvalifikovaných investorů. Je majitelem společnosti ATRET Consulting, která se zaměřuje na konstruování finančních nástrojů a strategický management.
 

Dr. Markus Dettenhofer je výkonným ředitelem Středoevropského technologického institutu (CEITEC). Před nástupem do CEITECu řídil výzkumné projekty ve firmě Crucell (Johnson & Johnson) zabývající se např. protilátkami a očkovacími látkami proti respiračnímu syncytiálnímu viru. Vystudoval mikrobiologii a imunologii na University of California v Berkley a titul Ph.D. získal z molekulární mikrobiologie a imunologie v roce 1999 na Johns Hopkins University.
 

Martin Fusek, PhD je ředitelem kanceláře pro transfer technologií Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Vystudoval organickou chemii a roku 1988 získal titul PhD z biochemie. Po šesti letech strávených v laboratořích v USA a v Německu jako postdoc začal pracovat pro firmu Sigma-Aldrich a Merc. Od roku 2007 se zaměřuje na transfer technologií.

RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský je od června 2012 ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Před emigrací v roce 1987 působil v Ústavu molekulární genetiky Československé akademie věd. V letech 1987 až 2000 byl vedoucím vědeckým pracovníkem v oblasti molekulární biologie a od roku 1997 ředitelem v americké biotechnologické firmě Agouron Pharmaceuticals. Od roku 2000 zastával post šéfa americké farmaceutické společnosti Pfizer v San Diegu.

Ing. Václav Filištein po absolvování VŠCHT v Praze působil od r. 1988 na Ústavu krajinné ekologie ČSAV v Českých Budějovicích. Od r. 1990 se věnuje podnikání ve vývoji technologických produktů molekulární biologie a bioremediačních procesů (majitel a ředitel společnosti Envisan-Gem a majitel firmy Gen-trend). Je předsedou správní rady Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání o.p.s., a je spoluautorem Regionální inovační strategie Jihočeského kraje.Pokračujte na

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn