Hlavní stranaKatalog biotech firem

Katalog biotech firem

 


Jste společnost činná v biotechnologických oborech a nenašli jste se v uvedeném seznamu? Zaregistrujte se zde a zařaďte se mezi přední lídry české biotechnologické komunity!

Název firmy:
Vyhledat firmy z kraje:
ze segmentu:
zobrazovat záznamy:

 • 1-CUBE, s.r.o.
 • výroba, laboratorní přístroje pro pivovary, sladovny a výrobce vína
 • Abess s.r.o.
 • analýza, ekologie, zemědělství, životní prostředí
 • ABITEC, s.r.o.
 • biofiltry, biologické přípravky, registrace chemických látek
 • AECOM CZ s.r.o.
 • životní prostředí, poradenství, ekologické zátěže
 • AeskuLab Holding, s.r.o.
 • klinická biochemie, hematologie, imunochemie, imunologie, alergologie, mikrobiologie a DNA diagnostika
 • AGROBAC s.r.o.
 • výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových, látek a premixů, výroba, rozmnožování
 • Agrolab spol. s r. o.
 • šlechtitelství, zemědělství, rostlinolékařství, životní prostředí, chemické rozbory, konzultace, poradenství
 • ALFA SYSTEM, s.r.o.
 • odpadové hospodářství, konzultace, poradenství, životní prostředí
 • Amgen s.r.o.
 • humánní léčiva, diagnostika, vývoj léčiv
 • AMR Amaranth a.s.
 • amarant, výživa, potraviny, produkce, pěstování, pseudocereálie
 • AnLab, s.r.o.
 • diagnostická činnost, bakteriologie, parazitologie, serologie a patologie
 • AP Czech, s.r.o.
 • příprava vzorků, DNA/RNA, proteiny, distribuce enzymů, oligonukleotidů
 • Apronex s.r.o.
 • genové inženýrství, protilátky, rekombinantní proteiny
 • Aquatest a.s.
 • poradentství, životní prostředí, vodní hospodářství
 • ATE CR, a.s.
 • konzultace, poradenství, vodárenství, životní prostředí
 • BIO-RAD spol.s r.o.
 • diagnostika, mikrobiologie, molekulární biologie, software, vybavení, výzkum a vývoj, zdravotnictví
 • BIOLOGICA s.r.o.
 • konzultace, poradenství, odpadové hospodářství, životní prostředí
 • Biopharm
 • léčiva, biopreparáty, krmiva, veterinární pomůcky
 • BioTech a.s.
 • diagnostika, mikrobiologie, molekulární biologie, software, vybavení, výzkum a vývoj, zdravotnictví
 • Biotechnologie o.p.s.
 • konzultace, poradenství, odpadové hospodářství, výzkum a vývoj, životní prostředí
 • BIOTRADE s.r.o.
 • laboratorní zařízení, servis, fermentory, parní sterilizátory
 • Bioveta, a.s.
 • biopreparáty, diagnostika, distribuce, produkce, veterina, vakcíny, zdravotnictví
 • BIOWA s.r.o.
 • konzultace, poradenství, vodárenství, životní prostředí
 • BlaVo Chemicals s.r.o
 • výroba, filtrační membrány, kolony, preparativní chromatografie, iontoměničové kolony
 • Bulgaricus
 • mlékárenské kultury, vybavení a technologie mlékáren, analizátory mléka, analizatory somatických buněk, analizátory antibiotik
 • Cayman Pharma s.r.o.
 • SVP Prostaglandiny, Travoprost, Latanoprost , Bimatoprost, Cloprostenol, Oestrophan, Superphan, Epoprostenol, Alprostadil
 • CELIO a.s.
 • konzultace, poradenství, odpadové hospodářství, životní prostředí
 • CONSYGEN CZ s.r.o.
 • diagnostika, hygiena, mikrobiologie, rozbory, potravinářství, vodárenství
 • Contipro Group s.r.o
 • biopreparáty, fermentace, produkce, rekombinantní proteiny, terapeutika, zdravotnictví
 • CZ BIJO a.s.
 • poradenství, sanace, nakládání s odpady, životní prostředí
 • ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.
 • produkty pro mikrobiologii, farmaceutický průmysl, biotechnologie - dehydratované kultivační půdy, peptony, média pro živočišné a rostlinné tkáňové kultury, chemikálie, laboratorní potřeby
 • DEKONTA, a.s.
 • konzultace, laboratoř, odpadové hospodářství, poradenství, životní prostředí
 • DONAU LAB, s.r.o.
 • Enkapsulator, spreyové sušení, fermentory, odpařování, organická syntéza, klimatické a růstové komory
 • East Port Praha s.r.o.
 • distribuce, přístrojová technika, reagencie, molekulární a buněčná biologie, diagnostika a forenzní genetika
 • ECO trend s.r.o.
 • ekologické služby, obnovitelné zdroje energie, poradenství
 • EKORA s.r.o.
 • konzultace, poradenství, odpadové hospodářství, ovzduší, vodárenství, životní prostředí
 • EMPLA AG s.r.o.
 • ekotoxikologické testování chemických látek, laboratorní analýzy
 • Enantis, s.r.o.
 • poradenství a produkce, enzymové technologie, rekombinantní proteiny, biokatalýza, biodegradace, biosenzory
 • Enzymo Plus s.r.o.
 • vývoj purifikačních procesů proteinů, humánní a veterinární diagnostika
 • EPS, s.r.o.
 • analýza, vybavení, životní prostředí
 • ESET, spol. s r.o.
 • konzultace, poradenství, odpadové hospodářství, vodárenství, životní prostředí
 • EVECO, s. r. o.
 • konzultace, poradenství, ovzduší, životní prostředí
 • EWAC spol. s r.o.
 • průmyslová chemie, sedimentační zařízení, flotační zařízení
 • EXBIO Praha, a.s.
 • distribuce, imunologie, produkce, protilátky, rekombinantní proteiny
 • FARMAK, a.s.
 • vývoj, výroba, marketing aktivních farmaceutických ingrediencí
 • FLORTEST, spol. s r.o.
 • diagnostika, mikrobiologie, ochrana rostlin, screening, konzultace, poradenství, zemědělství
 • GEN-TREND s.r.o.
 • molekulární biologie, analýza, diagnostika, rekombinantní protein
 • GeneProof a.s.
 • diagnostika, molekulární biologie, screening, veterinární, výzkum a vývoj, zdravotnictví
 • GeneTiCA s.r.o.
 • Real-Time PCR, produkty pro molekulární diagnostiku, genové inženýrství
 • Genex CZ, s.r.o.
 • klonování, příprava proteinů, aplikace molekulárně biologických a genetických metod v průmyslu
 • GENNET s.r.o.
 • diagnostika, genetika, molekulární biologie, screening, zdravotnictví, asistovaná reprodukce
 • GENPROGRESS, s.r.o.
 • genetické konzultace, preimplantační genetická diagnostika, vyšetření genetického materiálu spermií, oocytů, embryí
 • HemaLab s.r.o.
 • diagnostika, genetika, molekulární biologie, zdravotnictví
 • Chemos CZ, s.r.o.
 • spotřební materiál, speciální chemikálie, diagnostika a přístroje pro zdravotnictví, vědu a průmysl
 • Chromservis s.r.o.
 • distribuce laboratorních přístrojů a pomůcek, chromatografie, plynové detekce, extrakce vzorků
 • CHROMSPEC spol. s r.o.
 • spektrofotometrie, mikrovlnná technika, skupinové parametry, elementární analýza, biochemické aplikace, příprava čisté vody, mikroskopie, kryogenní technika, vakuová technika, charakterizace povrchů, rukavicové boxy
 • IMMUNOTECH a.s.
 • klinická biochemie, hematologie, imunochemie, průtoková cytometrie
 • Imuno, s.r.o.
 • laboratorní vyšetření, klinická biochemie, hematologie, lékařská mikrobiologie, imunologie a alergologie, nukleární medicína
 • INGOS s.r.o.
 • vývoj, výroba, prodej a servis laboratorních přístrojů
 • INSET spol. s r.o.
 • výroba, dovoz a distribuce zdravotnického a laboratorního materiálu
 • INTIMEX s. r. o.
 • dovoz a distribuce diagnostických reagencií, laboratorní vybavení
 • LAB MARK a.s.
 • produkty pro klinické laboratoře i výzkumná pracoviště, distribuce
 • LABICOM s.r.o.
 • prodej přístrojů a spotřebního materiálu pro chemické laboratoře
 • LAMGen s.r.o.
 • molekulární analýzy, struktura a funkce živočišného genomu DNA, vývoj a inovace genetických markerů
 • LentiKat´s a.s.
 • imobilizace, fermentace, poradenství, enzymatická biokatalýza, čištění odpadních vod
 • Lunaria s.r.o.
 • výzkum a vývoj farmaceutických produktů, analytické testy
 • LYOPOR s.r.o.
 • 3D kultivace buněk, kolagen, tkáňové inženýrství
 • MARTES
 • prodej a servis laboratorní, měřící a regulační techniky
 • Medisco Praha, s.r.o.
 • dodávka léčiv, laboratorní diagnostiky a zdravotnických prostředků, oční implantáty, oftalmologie
 • MEGA a.s.
 • membránové technologie, komplexní služby v oblasti ekologie
 • MERCED a.s
 • konzultace, poradenství, odpadové hospodářství, životní prostředí
 • MERCI, s.r.o.
 • návrhy, realizace, vybavování a zásobování laboratoří a chemických provozů pro oblast vědy, výzkumu
 • Merck spol. s r.o.
 • marketing, prodej a distribuce chemických a laboratorních produktů
 • MERKAT spol. s r. o.
 • technické a laboratorní sklo, laboratorní porcelán, laboratorní pomůcky z plastů, pryže a korku
 • Mitiska Koexflor
 • výroba a balení osiva, balkonové rostliny, rostliny pro výsadbu, realizace - zahradnické služby
 • MIX, spol. s r.o.
 • technologie pro farmaceutický, potravinářský, chemický průmysl
 • MJM Litovel, a.s.
 • nákup a prodej průmyslových hnojiv, pesticidů, zpracování rostlinných produktů, výroba krmiv a krmných směsí, mlynářská výroba
 • Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.
 • Moderní terapie, buněčná terapie, kmenové buňky, léčba buňkami, pupečníková krev, tkáňové inženýrství, Advanced Therapy, léčba chrupavky, věda a výzkum, chondrograft
 • NEOTEC, spol. s r.o.
 • průmyslová zařízení pro oblasti chemického, farmaceutického, kosmetického, potravinářského průmyslu
 • Nybro, s.r.o.
 • parní dekontaminace patogenů, technologie pro sterilizaci kapalin
 • OLMA, a.s.
 • zpracování syrového kravského mléka, výroba mléčných výrobků a obchodní činnost
 • OSIVA a.s.
 • výroba osiv, čištění drobných semen
 • Pharmakl spol.s r.o.
 • diagnostika, klinická farmakologie, klinická biochemie, vnitřní lékařství
 • PLEMKO s.r.o.
 • poradenství z oblasti šlechtění skotu a prasat
 • Pragolab s.r.o.
 • přístroje z oboru analytické chemie, laboratorních zařízení a fyzikáních měření
 • PrimeCell a.s.
 • regenerativní medicína, moderní terapie, buněčná terapie, nanomateriály
 • Protean s.r.o.
 • genové inženýrství, molekulární biologie, produkce, rekombinantní proteiny
 • RECLINMED s.r.o.
 • vývoj, výroba, klinické studie, registrace - biotechnologické přípravky, vakcíny, LPMT
 • REGOM INSTRUMENTS, s.r.o.
 • přístrojová a měřící technika, dodávky technologií pro farmaceutický a potravinářský průmysl
 • RMI, s.r.o.
 • vědecké, analytické a testovací přístroje
 • Santiago
 • organické chemikálie, anorganické chemikálie, HPLC vialky, stříkačkové filtry, ELISA kity, laboratorní plasty, špičky k pipetám, silikagely, Florisil, Ultrazvukové lázně, Vakuové pumpy
 • SARSTEDT spol. s r.o.
 • dovozce zdravotnického materiálu, spotřební materiál, laboratorní pomůcky a laboratorní vybavení
 • Sedium RD s.r.o.
 • výzkum, vývoj, validace, výroba laboratorních diagnostických souprav ELISA
 • SEMO a.s.
 • osivo zeleniny, šlechtění, produkce
 • Servodata, a.s.
 • Microsoft, Red Hat, Adobe, OriginLab, SYSTAT, V-Locity, Undelete, Symantec, KasperskyLab, EMC, HP, DELL, LIFERAY, VMware, JBoss
 • SEVA - FLORA s.r.o.
 • sáčkované osivo zelenin, květin a léčivých a aromatických rostlin
 • SITA CZ a.s.
 • ekologie, konzultace, poradenství, životní prostředí
 • Sotio a.s.
 • farmacie, imunoterapie, aktivní imunizace
 • SOUFFLET AGRO a.s.
 • zemědělství, sladařský průmysl, mlynářský průmysl, vinařství, mezinárodní obchod
 • Spolana, a.s.
 • výroba, prodej chemických výrobků, anorganická chemie
 • subio s.r.o.
 • biohnojiva,aditiva do BPS čov odbahněni kompostovani rop.zátěže likvidace org.odpadu likvidace sinic
 • synlab czech s.r.o.
 • laboratorní služby, biochemie, hematologie, imunologie, klinická bakteriologie
 • TOCOEN, s.r.o.
 • analýzy biologických, chemických, lékařských a sociologických dat
 • Top-Bio, s.r.o.
 • distribuce, genové inženýrství, molekulární biologie, produkce
 • UNIVIT s.r.o.
 • veterinární léků, antibiotika, krmiva, výroba
 • VELAZ
 • laboratorní zvířata, krmné směsi, chovná zařízení
 • VIDIA spol. s r.o.
 • diagnostika, distribuce, imunologie, molekulární biologie, zdravotnictví
 • Zeta Biopharma s.r.o.
 • výroba, instalace, farmaceutické, biotechnologické komplexy, nerezové technologie
OPPI, MPO, EU
Czech Bio

Doporučujeme

Biosimilars

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn