Hlavní stranaInformujeme Vás - doporučujemeJak je to s nárůstem použití herbicidů u GM plodin?

Jak je to s nárůstem použití herbicidů u GM plodin?

Datum: 9.5.2017 

Studie amerických vědců ukazuje, že nárůst použití herbicidů v posledních 25 letech byl větší u plodin, které prozatím nemají GM odrůdy. Toto zjištění je v rozporu s dlouhodobou kritikou GM plodin, která GM plodiny považuje za hlavní příčinu nárůstu používání herbicidů ve světě. Kredit: ISAAA.

Výzkum provedli na univerzitě ve Wyomingu a zaměřili se v ní na šest zemědělsky významných plodin: kukuřici, bavlník, sóju, rýži, jarní a ozimou pšenici. V těchto plodinách byla sledována intenzita použití herbicidů i jejich akutní a chronická toxicita (hodnocená dle počtu úmrtí, resp. patologických změn u potkanů). U všech sledovaných plodin došlo v posledních 25 letech k lineárnímu nárůstu použití herbicidů (pouze u sóji nejprve použití klesalo, následně rostlo), nicméně více patrný byl nárůst u rýže a pšenic, tj. plodin, které nejsou GMO.

Výsledky zároveň ukazují, že ačkoliv celosvětově narostlo používání herbicidů, chronická toxicita se snížila u dvou ze šesti sledovaných plodin a akutní toxicita dokonce u čtyř. V posledním sledovaném roce byl např. podíl glyfosátu na celkovém množství použitých herbicidů 26 % u kukuřice, 43 % u sóji a 45 % u bavlníku, nicméně nebezpečí chronické toxicity u těchto plodin bylo vyhodnoceno na 0,1 %, 0,3 % a 3,5 %. To dokládá relativně nízkou toxicitu glyfosátu ve srovnání s jinými herbicidy.

Studie na závěr uvádí, že herbicidy se staly nedílnou součástí moderního zemědělství. Pokud bychom zcela ustoupili od jejich používání, globální pokles produkce potravin se odhaduje na 20 – 40 %.

Zdroj: https://www.nature.com/articles/ncomms14865

Převzato z:


Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU
Czech Bio

Doporučujeme

Biosimilars

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn