Hlavní stranaStudentiJaderná energetika a životní prostředí - závěry z...

Jaderná energetika a životní prostředí - závěry z konference pořádané na JU 6.-8.2.

Datum: 20.2.2007 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta a Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a environmentální za aktivní součinnosti a spolupráce Státního ústavu pro jadernou bezpečnost a Komise vlády pro posouzení vlivu JETE na životní prostředí uspořádaly na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích ve dnech 6. - 8. února 2007 vědeckou konferenci "Jaderná energetika a životní prostředí". Cílem konference bylo uspořádat setkání vědecké sféry, která řeší vlivy jaderné energetiky na životní prostředí v oblasti životního prostředí, přírody, krajiny a člověka. Konference svým zaměřením a posláním především přispěla k naplnění závěrů tzv. Melkského protokolu, její účastníci ve svých vystoupeních však postihli i širší aspekty environmentálních souvislostí jaderné energetiky doma (Dukovany, Mydlovary apod.) i v cizině. Součástí programu byla také návštěva Jaderné elektrárny Temelín a rozsáhlá diskuse s jejími odpovědnými pracovníky. V rámci konference proběhla řada velmi konkrétních i kritických diskusí, které významně přispěly k prohloubení dialogu mezi představiteli jaderné energetiky, péče o životní prostředí a veřejnosti. Posláním konference bylo shrnutí aktivit, které vyplynuly ze souboru opatření Melkského procesu. Tyto aktivity již šest let garantuje Komise vlády České republiky k posouzení vlivů Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí, založená na základě závěrů jednání českého a rakouského premiéra a komisaře Evropské komise v Melku a v Bruselu. Účastníky konference byly vyhodnoceny výsledky řady grantů řešených v uplynulých šesti letech, které v rozsahu několika desítek miliónů Kč podpořily výzkumnou činnost předních českých vědeckých ústavů a vysokých škol k nastartování řádově nové úrovně sledování možných vlivů jaderné energetiky na životní prostředí a veřejné zdraví. Závěry mimořádně rozsáhlých a podrobných sledování potenciálních vlivů Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí jsou celkově srovnatelné s výchozím posouzením environmentálních souvislostí této stavby a jejího následného provozu, k němuž dospěl tým více než dvou set expertů Komise vlády ČR pro posuzování vlivů JETE na životní prostředí v roce 2001. Znamená to, že vlivy této jaderné elektrárny na prostředí jsou ve svém souhrnu hodnoceny jako málo významné nebo nevýznamné, s výjimkou působení této stavby na krajinný ráz jejího širšího zázemí. To je doposud vnímáno, především střední a straší generací, jako jev značně negativní, mladší generace je k této otázce již méně citlivá. Ve svém souhrnu se původně vysoce nadstandardní proces hodnocení vlivů Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí již téměř celým svým rozsahem (i díky prezentovaným aktivitám) stává běžným standardem, který může být chápán i jako výzva pro založení obdobného systému sledování vlivu jaderných elektráren na životní prostředí v dalších zemích. Samozřejmě i nadále je třeba věnovat zvýšenou pozornost jednak metodám, které dovolují operativní a objektivní mezinárodní srovnání situace v zázemí Jaderné elektrárny Temelín (především s využitím snímků ze satelitních družic a jejich porovnáním se situací v krajině kolem Temelína, zajišťované Laboratoří aplikované ekologie Zemědělské fakulty JU v Českých Budějovicích), jednak udržení vysoké úrovně výměny informací k aktuálnímu stavu sledování této problematiky (především na internetových stránkách Laboratoře ekologie krajiny Fakulty lesnické a environmentální ČZU v Praze se sídlem v Kostelci nad Černými lesy – http://kostelec.czu.cz). Z příspěvků konference bude vydána tříjazyčná monografická publikace. Konference byla připravena pod záštitou děkana Zemědělské fakulty JU prof. Ing. Martina Křížka, CSc., a děkana Fakulty lesnické a environmentální ČZU v Praze, prof. Ing. Viléma Podrázského, CSc. Konference se účastnilo více jak 60 vědeckovýzkumných pracovníků, zástupců organizací a studentů. Zdroj článku: "www.enviweb.cz":[http://www.enviweb.cz/?env=energie_archiv_gcfbc/Jaderna_energetika_a_zivotni_prostredi_zavery_z_konference_poradane_na_JU_6_8_2.html]
53

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn