Hlavní stranaInformujeme Vás - doporučujemeGrantová soutěž NFKJ

Grantová soutěž NFKJ

Datum: 28.1.2012 

Grantová soutěž je určena pro zájemce z řad vědců zabývajících se matematikou, ekonomií a medicínou. Z každé oblasti bude oceněn jeden projekt a to až do výše 1 milionu korun. Cílem je podpořit základní, v medicíně i aplikovaný, výzkum.Účastnit se mohou vědci pracující v České republice a české vědce, kteří se rozhodli pro návrat ze zahraničí. Grant bude předán na základě kvalitního vědeckého projektu, přičemž vědec doloží svou odbornost publikační činností v mezinárodně respektovaných odborných časopisech. Maximální věk pro účast v soutěži je 40 let, přičemž v případech, kdy žadatel bude mírně přesahovat stanovený věkový limit, může NFKJ zohlednit průběh jeho profesní kariéry s ohledem na mateřskou dovolenou či délku pregraduálního studia. Podrobnější informace o grantovém systému najdete zde. Uzávěrka pro podání žádosti je 31. března 2012. Přijaty budou pouze žádosti, které budou podány prostřednictvím webu. Podrobnější informace o podmínkách pro soutěžící z jednotlivých oborů:

Ekonomie

1. kolo

Stručný popis projektu v rozsahu 5400 znaků, který bude zahrnovat tyto body:

 • velmi stručný popis projektu
 • shrnutí a cíl projektu
 • původnost a důležitost projekt z hlediska ČR i mezinárodního
 • navrhovaný rozpočet projektu

Rozsah vlastní žádosti o projekt je max. 5400 znaků (3 NS). Nedílnou součástí žádosti je i stručný životopis s 10 nejvýznamnějšími publikacemi a jeden podepsaný doporučující dopis (pouze ve formátu pdf).

2. kolo

Žadatelé, jejichž projekty postoupí do druhého kola, budou vyzváni k vypracování prezentace projektu ve formátu ppt v rozsahu 10 - 15 minut.

Matematika

1. kolo

Stručný popis projektu v rozsahu tří stran A4, který bude zahrnovat tyto body:

 • velmi stručný popis projektu
 • shrnutí a cíl projektu
 • původnost a důležitost projekt z hlediska ČR i mezinárodního
 • navrhovaný rozpočet projektu

Rozsah vlastní žádosti o projekt je max. 5400 znaků (3 NS). Nedílnou součástí žádosti je i stručný životopis s 10 nejvýznamnějšími publikacemi a jeden podepsaný doporučující dopis (pouze ve formátu pdf).

2. kolo

Žadatelé, jejichž projekty postoupí do druhého kola budou vyzváni k vypracování prezentace projektu ve formátu ppt v rozsahu 10 - 15 minut.

Medicína

1. kolo

Stručný popis projektu v rozsahu jedné strany A4, který bude zahrnovat tyto body:

 • velmi stručný popis projektu
 • shrnutí a cíl projektu
 • původnost a důležitost projekt z hlediska ČR i mezinárodního
 • navrhovaný rozpočet projektu

Rozsah vlastní žádosti o projekt je max. 1800 znaků (1 NS). Nedílnou součástí žádosti je i stručný životopis s 10 nejvýznamnějšímu publikacemi a jeden podepsaný doporučující dopis (oboje ve formátu pdf).

2. kolo

Žadatelé, jejichž projekty postoupí do druhého kola, budou vyzváni k vypracování prezentace projektu ve formátu ppt v rozsahu 10 - 15 minut.

Zdrojhttp://www.nfkj.cz/aktuality/1000069

Foto: www.sxc.hu

Autor: Ad


Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU
Czech Bio

Doporučujeme

Biosimilars

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn