Hlavní stranaUniverzityJihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zemědělská fakulta

 

Zemědělská fakulta JU byla založena roku 1960. V roce 1991 stála, jako jedna ze dvou zakládajících fakult, u zrodu Jihočeské univerzity.

Kromě tradičních zemědělských oborů je současná Zemědělská fakulta zaměřena též na aplikované přírodní vědy – agroekologii, kvalitu potravinových surovin, biologii zájmových organismů a další.


Adresa

Studentská 13
370 05 České Budějovice
Tel: +420389031111
Fax: +420385310122
Web: http://www.zf.jcu.cz/

Název katedry Zkratka Studijní obor (Typ)
Katedra agroekologie KAGAgroekologie (M)
Katedra aplikovaných rostlinných biotechnologií KABBiotechnologie využití fytomasy (B)
Katedra biologických disciplín KBDBiologie a ochrana zájmových organismů (B)
Biologie a ochrana zájmových organismů (M)
Katedra genetiky, šlechtění a výživy zvířat KGVŽivočišné biotechnologie (M)
Katedra chemie KCHZemědělská chemie (P)
Katedra rostlinné výroby a agroekologie KRVAgroekologie (B)
Agropodnikání (B)
Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině (B)
Zemědělské biotechnologie (B)
Zemědělství (B)
Agropodnikání (M)
Fytotechnika (M)
Rostlinné biotechnologie (M)
Zemědělské inženýrství (M)
Aplikovaná a krajinná ekologie (P)
Obecná produkce rostlinná (P)
Speciální produkce rostlinná (P)
Zemědělské biotechnologie (P)
Katedra speciální zootechniky KSZZootechnika (B)
Zootechnika (M)
Obecná zootechnika (P)
Speciální zootechnika (P)

Datum aktualizace: 17.2.2012

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn