Autorské články a zajímavosti ze světa biotechnologií

Jak vyrobit nanoprotilátky pomocí magie lam

14.12.2015   |   Autorské články a zajímavosti ze světa biotechnologií

Protilátky, anglicky antibodies, tedy šikovné biomolekuly, které skvěle rozeznávají molekulární cíle a jsou hojně využívané v biologii i medicíně, zná každý. Velmi zajímavé jsou ale i mnohem menší molekuly - nanoprotilátky, anglicky nanobodies, které zastanou práci protilátek, jako je například označování vybraných molekul pro účely výzkumu anebo...

Pokračování článku


Střevní mikroflóra ovlivňuje permeabilitu hematoencefalitické bariéry v mozku

30.11.2015   |   Autorské články a zajímavosti ze světa biotechnologií

Nová studie ukazuje, že naše spřátelené bakterie žijící v zažívacím traktu dokáží ovlivnit integritu hematoencefalitické bariéry v našem mozku, která chrání mozek před intoxikací škodlivými látkami. Jedná se o velmi důležitou selektivní bariéru, která propouští do mozkové tkáně jen určité molekuly přicházející z krevního oběhu.

Pokračování článku


Mobilní genetické elementy

16.11.2015   |   Autorské články a zajímavosti ze světa biotechnologií

Jedním z hlavních postulátů genetiky a molekulární biologie bylo a je tzv. základní dogma. Podle něj je genetická informace uchovávaná v pořadí nukleotidů v molekule DNA, odkud je přepisována do informaci nesoucí molekuly mRNA, aby tato informace mohla být následně přeložena do pořadí jednotlivých aminokyselin na ribozomu. Jak dnes již víme, dogma...

Pokračování článku


Naše geny významně ovlivňují střevní mikroflóru

2.11.2015   |   Autorské články a zajímavosti ze světa biotechnologií

A bakterie ve střevě zase ovládají naši tělesnou hmotnost. Jak se zdá, geny kontrolují tělesnou hmotnost každého z nás mimo jiné i prostřednictvím mikrobů obývajících trávicí soustavu. Tvrdí to vědci z King's College London a Cornellovy univerzity v ostře sledované studii, nedávno publikované prestižním časopisem Cell. Při studiu dvojčat v...

Pokračování článku


Genetická podmíněnost insomnie

19.10.2015   |   Autorské články a zajímavosti ze světa biotechnologií

Poruchy spánku nejsou možná tak známé jako kardiovaskulární či nádorová onemocnění, ale rozhodně se nedá říci, že by byly vzácnější. Vždyť určitou formou chronické nespavosti (odborně insomnie) trpí přibližně pětina populace. Insomnie se může objevit v jakémkoliv věku, se vzrůstajícím věkem se ale četnost onemocnění zvyšuje. Problémem insomnie je...

Pokračování článku


Nové antibiotikum z hnojníku mrvního

5.10.2015   |   Autorské články a zajímavosti ze světa biotechnologií

Z našeho světa se vytrácí síla tradičních antibiotik a úměrně tomu roste panika, zatím spíš mezi zasvěcenými, kteří si uvědomují, jak velký to bez antibiotik bude průšvih. Musíme s tím něco dělat a jednou z možností je pátrat po nových typech antibiotik, kde se jen dá. Je to sice jenom dočasná pomoc, protože bakterie jsou k nezastavení, je to ale...

Pokračování článku


Fytostabilizace – když rostliny hasí naše průšvihy

21.9.2015   |   Autorské články a zajímavosti ze světa biotechnologií

Celosvětově je těžařský průmysl zdrojem obrovského množství toxického odpadu, který mimo jiné obsahuje i těžké kovy. Ty se vyplavují např. vlivem tzv. „kyselé důlní drenáže“ z vytěženého materiálu a zamořují rozsáhlé oblasti v okolí dolů. V postižených oblastech se výrazně snižuje biodiverzita vegetace a živočichů. Zvyšuje se úmrtnost a riziko...

Pokračování článku


Nový gen pro Sotosův syndrom

8.9.2015   |   Autorské články a zajímavosti ze světa biotechnologií

Výzkum v oblasti molekulární biologie a genetiky pravidelně obohacuje moderní medicínu o nové a nové poznatky. Celá řada syndromů a chorob, které byly lékařům díky svému typickému obrazu – klinickým projevům – známy po celá desetiletí, má dnes již i známou příčinu. Nově byly tyto poznatky upřesněny například pro Sotosův syndrom: jeden z typických...

Pokračování článku


Sladké brambory jsou přirozeně “geneticky modifikovány“

24.8.2015   |   Autorské články a zajímavosti ze světa biotechnologií

Při hledání sekvencí patogenních virů ve sladkých bramborách (Ipomoea batatas [L.] Lam, batáty, povíjnice jedlá) bylo objeveno, že sladké brambory přirozeně obsahují sekvence T-DNA (transferová DNA) z půdních bakterií rodu Agrobacterium. Agrobacterium rhizogenes a Agrobacterium tumefaciens jsou bakterie patogenní pro rostliny schopné přenést...

Pokračování článku


Celulózové nanofiltry budou čistit špínu z průmyslu

12.8.2015   |   Autorské články a zajímavosti ze světa biotechnologií

Vědci vyvinuli prototyp nano-celulózových filtrů, které velmi účinně zachycují nebezpečné chemikálie obsažené v odpadních vodách z průmyslových výrob. Prototyp bude nyní testován v reálných provozech ve vybraných evropských závodech. „Biologické nano-celulózové filtry se budou poprvé testovat v praxi na čištění odpadních vod z průmyslových podniků...

Pokračování článku


Stránka: Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   Další

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn