Hlavní stranaMohlo by vás zajímat, že ... Workshop k problematice AKTIVNÍHO NASLOUCHÁNÍ

Workshop k problematice AKTIVNÍHO NASLOUCHÁNÍ

Datum: 9.10.2013 

Vážení zaměstnavatelé, personalisté, zástupci škol a veřejných institucí,

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání se společností AgEnDa o.s. si Vás dovolují pozvat na workshop k problematice AKTIVNÍHO NASLOUCHÁNÍ. Tento kurz se uskuteční v rámci projektu Partnerství pro ICT – Písek (CZ.1.07/3.2.08/02.0034).


Termín konání:          21.10.2013, 9:00 – 13:00 hodin

Místo konání:             zasedací místnost JAIP/JVTP (adresa: Na Zlaté stoce 1619, 370 05 České Budějovice)    


Obsah kurzu:

Kurz bude zaměřený na vyzdvižení prvků, které posilují schopnost naslouchat druhým. Pozornost bude věnována zejména schopnosti sladit se s druhým pomocí sledování jeho somatických a řečových projevů. Využíváno bude některých technik z neurolingvistického programování (sledování rytmu dechu, gestikulace, řečových predikátorů).

Cílová skupina:

Manažeři ICT firem, HR manažeři, Lektoři učitelé, IT specialisté

Lektorky:

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D.

Mgr. Jana Kouřilová

Dr. Mazehóová a Mgr. Kouřilová se zaměřují na využití arteterapie a kresebných projektivních technik při práci s lidmi (zejména na možnosti sebepoznání a osobnostního rozvoje a růstu prostřednictvím těchto metod), v rámci kurzů využívají též některé techniky neurolingvistického programování. Prostřednictvím uvedených technik se snaží vést klienty i frekventanty kurzů k odhalení a uvědomění si svého potenciálu a k jeho využití v běžném životě.

Účast na akci je bezplatná.

Registrace na kurz po přihlášení do systému Eduport:

http://is.eduport.cz/public/view:signup:default/

Info o kurzu:

http://www.eduport.cz/kurzy/prezentacni-dovednosti/


58

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn