Hlavní stranaAutorské články a zajímavosti ze světa biotechnologiíWikiSkripta – Věčná skripta pro mediky

WikiSkripta – Věčná skripta pro mediky

Datum: 30.12.2009 

Způsob výuky na lékařských fakultách se v průběhu mnoha staletí zřetelně měnil a vyvíjel. Mimo jiné se měnily i zdroje informací a materiály, ze kterých studenti čerpali informace v době svého samostudia. S rozvojem internetu se objevily i první „on-line" studijní materiály. Také WikiSkripta jsou internetovým projektem. Přesto přinášejí několik zcela nových možností a posouvají tak výukové materiály opět o něco dále.

Vystudovat lékařskou fakultu není zrovna jednoduché. Student musí prokázat znalosti poměrně velkého množství informací z teoretických i klinických oborů. Jelikož výzkum prakticky ve všech oborech jde neustále velkými kroky kupředu, zvětšuje se i celkový objem informací, které je třeba vstřebat. Po mnoho staletí byly hlavním zdrojem informací přednášky či semináře. V průběhu času (zejména po vynálezu knihtisku) se stávaly stále dostupnějšími i knihy, které bychom dnes nazvali odbornými učebnicemi. Tištěné materiály dominovaly po několik staletí a i dnes jsou stále základním studijním pramenem.

Klasická skripta a učebnice ovšem mají řadu nevýhod. Jednou z nich je vysoké riziko brzkého zastarání uvedených informací. Jak již bylo zmíněno, výzkum jde neustále kupředu a nové poznatky (například z oblasti molekulární biologie), se objevují každým týdnem, ne-li každým dnem. Přitom vydání komplexní učebnice určitého medicínského oboru trvá mnoho měsíců (někdy dokonce několik let). Vydání jednoduchých skript sice není časově tolik náročné, přesto není prakticky možné pokaždé reagovat na zastaralé či chybné informace vydáním nových skript (limitující je zejména cena výtisku).

Velkým pomocníkem (nejen vysokoškolské) výuky se stal internet. V současné době již existuje řada výukových webů, které shrnují většinou nové a aktuální poznatky z určitého medicínského oboru. Řada ústavů a klinik umisťuje vybrané kapitoly z příslušného oboru přímo na své internetové stránky. Obrovskou výhodou on-line materiálů je nejen jejich univerzální dostupnost (stačí mít pouze počítač, notebook či jiné zařízení s připojením na internet), ale především je to jejich relativně snadná editovatelnost a tím pádem i možnost pohotovější reakce na případné chyby či nové poznatky. V rámci tzv. e-learningu se navíc využívají i videa, animace či obrazová dokumentace, což celkový přínos dále zvyšuje. Možná by se mohlo na první pohled zdát, že i WikiSkripta budou pouze novým výukovým webem. Ovšem tak tomu úplně není, a proto si tento projekt představme podrobněji.

WikiSkripta (www.wikiskripta.eu) jsou novým výukovým portálem, který již od roku 2008 vzniká na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Fungují díky stejné technologii jako všeobecně známá internetová encyklopedie - Wikipedie. Přestože s ní mají WikiSkripta na první pohled mnoho společného, jejich účel je od počátku jiný. WikiSkripta nejsou lékařskou encyklopedií a encyklopedie se z nich ani do budoucna stát nemá. Články ve WikiSkriptech jsou vytvářeny podobně jako kapitoly v učebnicích či v „papírových" skriptech. Není zde vyžadována struktura encyklopedického hesla, tak jak je tomu ve Wikipedii. WikiSkripta jsou navíc (na rozdíl od Wikipedie) určeny převážně pro studenty lékařských fakult a odborníky z oboru medicíny. Články často předpokládají znalost lékařské terminologie a základních principů, které již nejsou dodatečně vysvětlovány.

Wiki technologie je nicméně pro vytváření a spravování podobného projektu takřka ideální. Pro vkládání příspěvků není nutná znalost jazyka HTML, veškeré formátování obstará několik jednoduchých značek, které se uživatel velmi rychle naučí používat. Výslednou podobu článku navíc autor vidí takřka okamžitě a může ji dle libosti opakovaně upravovat. Články ve WikiSkriptech jsou tedy kdykoli editovatelné, učitel může text opravit a doplnit sám, aniž by musel žádat o úpravu správce internetových stránek (jak je běžné u klasických výukových portálů se statickou strukturou). Učitelé navíc mohou snadno využít již existujících článků a pomocí odkazů vytvářet specifické rozcestníky či portály, specializované pro určitý obor či předmět. WikiSkripta jsou kolektivním dílem, kde je přímo žádoucí navazovat na již vložené články, nebo je dále rozvíjet.
WikiSkripta ovšem přichází s dalším netradičním přístupem, a tím je zapojení pregraduálních studentů. Autory článků ve WikiSkriptech nejsou pouze vysokoškolští učitelé a další odborníci, ale i „obyčejní" studenti. Ve skutečnosti to není až tolik překvapivé, neboť studenti samotní si již léta vytváří různé poznámky, výpisky či jiné studijní materiály, které využívají k přípravě na zkoušky. Navíc to jsou právě studenti, kterým jsou WikiSkripta primárně určena, a proto je vhodné, když sami studenti upraví články takovým způsobem, aby byly srozumitelnější a pro studium užitečnější. Aby byla zajištěna správnost uvedených informací, je nezbytné, aby byly články a úpravy kontrolovány také učiteli. Učitel (či autor obecně) může být o každé změně svého článku informován emailem a má tedy možnost zachytit nevhodné či nepřesné úpravy. Pouze učitelé mají navíc možnost označit články svým podpisem jako zkontrolované. Ovšem i zkontrolované články jsou nadále přístupné změnám a editacím. Článek může například doplnit odborník z jiného medicínského oboru a jeho obsah tak rozšířit z odlišného pohledu. Možné úpravy lze navíc diskutovat na speciálních diskusních stránkách. Je to ovšem také interakce studenta s učitelem, co dělá tento projekt natolik zajímavým. Učitelé získávají unikátní možnost zpětné vazby. Na základě studentských příspěvků a editací mohou odhadnout, které oblasti jsou pro studenty obtížně srozumitelné, které byly nedostatečně probrány či které studenty zajímají podrobněji.

WikiSkripta jdou ovšem ještě dál. Již od počátku byla připravována jako společný projekt pro všechny české (a dokonce i slovenské) lékařské fakulty. V listopadu letošního roku byla WikiSkripta oficiálně představena všem lékařským fakultám sdruženým v síti MEFANET (www.mefanet.cz). Zároveň byly tyto fakulty přizvány ke spolupráci na projektu WikiSkript. Tím se otevírá cesta k vytvoření opravdových „věčných skript", která budou neustále doplňována a kontrolována „zástupem" studentů i pedagogů hned několika lékařských fakult. V současné době se může velmi snadno stát, že hned na několika lékařských fakultách vznikne studijní materiál věnovaný určitému - stejnému tématu a naopak k řadě témat je téměř nemožné najít relevantní studijní materiál. Přesně této situaci mají WikiSkripta zabránit. Ne vždy se musí nutně potřeby a požadavky všech lékařských fakult shodovat, ovšem i na tyto potenciální „rozpory" jsou WikiSkripta dobře připravena, neboť umožňují vytvářet i portály a rozcestníky dle specifické potřeby jednotlivých fakult (což vyřeší odlišné sylaby, zkouškové otázky či náplň praktických cvičení).

WikiSkripta jsou již v současnosti natolik rozsáhlým projektem (momentálně již obsahují více jak 1050 obsahových článků ze všech odvětví medicíny), že se o jejich každodenní provoz musí starat speciální skupina osob. Touto skupinou je redakce WikiSkript, tvořená prozatím týmem studentů a pracovníků 1. LF UK. Mezi hlavní úkoly redakce patří zajištění bezpečnosti WikiSkript (ochrana před nevhodnými příspěvky či dokonce vandalismem), rozvoj a údržba struktury a také všestranná pomoc (nejen) začínajícím uživatelům s editacemi v portálu. Díky zapojení dalších fakult se ke stávající redakci brzy připojí noví kolegové.

WikiSkripta nejsou všemocná. Neobsahují například nástroje, které by umožňovaly pohodlnou tvorbu a správu multimédií. Jako každá skripta se zatím soustředí hlavně na text a základní schémata a obrázky. Ovšem v takovém rozsahu a pojetí, který zde zatím neměl obdoby. Dosavadní ohlasy však mluví jasně - WikiSkripta se vydala tou správnou cestou.

Autor: Antonín Šípek


68

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn