Hlavní stranaVěda a výzkum

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o

 

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., je pracovištěm aplikovaného výzkumu v resortu zemědělství. Zabývá se především vědecko-výzkumnou činností, šlechtěním obilnin, zkušebnictvím a poradenstvím v zemědělství. Společnost navazuje na činnost bývalého Výzkumného ústavu obilnářského Kroměříž a rozvíjí tradici zemědělského výzkumu v Kroměříži s jejím počátkem od roku 1951.

Společnost se dlouhodobě úspěšně věnuje vědecko-výzkumné činnosti, která zahrnuje téměř celou oblast obilnářské problematiky a její zaměření je orientováno především na témata: Výzkum pěstebních technologií polních plodin; Studium chorob a vytváření komplexních systémů ochrany rostlin; Studium struktury porostů polních plodin; Metodiky pěstování obilnin; Výzkum metod genetiky a šlechtění obilnin; Studium a tvorba nových genetických zdrojů; Výzkum parametrů kvality zrna; Informační systémy.

konzultace, poradenství, životní prostředí


Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o
Havlíčkova 2787/121
767 01
Kroměříž
Česká republika

Tel: +420573317111
Fax: +420573339725
E-mail: vukrom@vukrom.cz

http://www.vukrom.cz/
Zlínský kraj

Okruhy zájmu:

1.1 rozmnožování a šlechtění
1.2 genetické modifikace využívající metod přenosů genů (mono a polygenetické)
1.3 pěstební podmínky a ochrana rostlin
1.4 rozpoznání rostlinných patogenů, mapování genomu, biodiverzita rostlin
1.5 rostlinná biotechnologie: biologie rostlinných buněk
2.3 mapování genomu, biodiverzita hospodářských zvířat
2.5 veterinární léčiva, péče o zvířata
7.2 poradenství
OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn