Hlavní stranaVěda a výzkum

Zemědělský výzkum, spol. s r.o.

 

Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko je dceřinou společností a zabývá se vědecko-výzkumnou činností v resortu zemědělství, životního prostředí a potravinářství. Vedle tradičních oborů, jako jsou rostlinná výroba, agroekologie, genetika a šlechtění, výživa rostlin a rostlinolékařství, se výzkum nově více zaměřuje na udržitelné systémy zemědělského hospodaření, a to jak z hlediska ochrany půdy před erozí, tak i z pohledu vytváření komplexních systémů ochrany rostlin a jejich produktů před škodlivými organismy. Nově jsou rozvíjeny směry výzkumu zejména v oborech rostlinných biotechnologií a molekulární biologie, v oblasti kvality a bezpečnosti krmiva a v tvorbě nových genetických zdrojů.

rostlinná výroba, agroekologie, genetika a šlechtění, výživa rostlin a rostlinolékařství


Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
Zahradní 1
664 41
Troubsko
Česká republika

Tel: +420 547 138 811
E-mail: vupt@vupt.cz

http://www.vupt.cz/dcerine-spolecnosti/zvt/
Jihomoravský kraj

Okruhy zájmu:

1.1 rozmnožování a šlechtění
1.2 genetické modifikace využívající metod přenosů genů (mono a polygenetické)
1.3 pěstební podmínky a ochrana rostlin
1.4 rozpoznání rostlinných patogenů, mapování genomu, biodiverzita rostlin
1.5 rostlinná biotechnologie: biologie rostlinných buněk
7.2 poradenství
OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn