Hlavní stranaVěda a výzkum

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. (VÚŽV,v.v.i.) je veřejnou výzkumnou institucí, zřízenou Ministerstvem zemědělství České republiky (MZe). Od svého založení v roce 1951 působí v oboru zootechnického výzkumu, v oborech biologických a biotechno-logických základů živočišné výroby.

Hlavní náplní činnosti VÚŽV, v.v.i. je základní a aplikovaný výzkum v oblastech genetiky a šlechtění zvířat, reprodukce, výživy, kvality živočišných produktů, etologie, technologií chovů, managementu stád a ekonomiky výroby.

Z pověření MZe ústav zastupuje Českou republiku v Evropském sdružení pro živočišnou výrobu (EAAP) a spolupracuje s OSN-FAO v programu využití a ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat.

V návaznosti na vědeckou a výzkumnou činnost se ústav věnuje expertním, poradenským, pedagogickým a informačním aktivitám. V oblasti výchovy a osvěty se zaměřuje na odborné vzdělávání pro předškolní zařízení, základní, odborné a vysoké školy až po univerzitu třetího věku.

R&D, poradenství, živočišná výroba


Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Přátelství 815
104 00
Praha 10

Tel: 267 009 511
Fax: +420 267 710 779
E-mail: vuzv@vuzv.cz

http://www.vuzv.cz/
Praha

Okruhy zájmu:

2.1 rozmnožování a produkce
2.2 šlechtění, včetně genového inženýrství u zvířat (transgenní manipulace)
2.3 mapování genomu, biodiverzita hospodářských zvířat
2.4 živočišná biotechnologie: biologie živočišných buněk
2.5 veterinární léčiva, péče o zvířata
2.6 veterinární diagnostické metody
7.2 poradenství
OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn