Hlavní stranaVěda a výzkum

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, byl jako veřejná výzkumná instituce zřízen Ministerstvem životního prostředí opatřením č. 12/06 ze dne 12. 12. 2006 o vydání zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce. Vývoj od založení ústavu v roce 1919 až po dnešní dobu je popsán v historii ústavu. Do rejstříku veřejných výzkumných institucí u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl zapsán dne 1. 1. 2007. Identifikační číslo organizace je 00020711.

Účel, ke kterému je VÚV T.G.M., v.v.i., zřízen, vyplývá ze zřizovací listiny výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, hospodaření s odpady a obaly, odborná podpora ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady a obaly, založená na uvedeném výzkumu.

Nabízené služby:

Poskytování informací podle zákonů č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Poskytování dat - VÚV T.G.M., v.v.i., poskytuje vybrané vodohospodářské informace a geografická a atributní data, zejména data evidencí ISVS-VODA vedených institucí podle vyhlášky č. 391/2004 Sb.

Analýzy a zpracování dat - VÚV T.G.M., v.v.i., zajišťuje analýzy a zpracování dat s využitím moderních informačních technologií (geografické informační systémy, databáze, programování), zabývá se zejména vývojem informačních a technických nástrojů (software), bilančních, predikčních a hodnoticích systémů zejména pro potřeby plánování a implementace směrnic EU.

ASLAB - Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří podle platného pověření Ministerstva životního prostředí, jakožto ústředního orgánu státní správy.

Laboratorní rozbory - Poskytujeme expertizní a poradenskou činnost a školení v oblasti naší působnosti. Rozsah analýz konzultujte, prosím, s vedoucím laboratoří nebo s příjmem vzorků na jednotlivých pobočkách.

Kurzy a školení.

ekologie, konzultace, poradenství, životní prostředí, hydrobiologie


Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Mojmírovo náměstí 16
160 00
Brno
Česká republika

Tel: +420220197111
E-mail: prijem_vzorku@vuv.cz

http://www.vuv.cz/
Praha

Okruhy zájmu:

3.2 biologická bezpečnost
3.5 biotechnologické metody pro remediaci půdy a čištění odpadních vod
7.1 laboratorní služby
7.2 poradenství
OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn