Hlavní stranaVěda a výzkum

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i

 

Historie vzniku Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (VÚKOZ) sahá do až do roku 1927. Jeho zřizovatalem je Ministerstvo životního prostředí. Od 1.ledna 2007 je ústav transformován na veřejnou výzkumnou instituci. Od. 6.4.2007 začala pracovat Rada instituce. Zřizovací listina ústavu vyjadřuje moderní pojetí mezioborového významu a působení zahradnického oboru v systému ochrany a tvorby životního prostředí.

V souladu s usnesením vlády č. 281 z 22. 4.1998 VÚKOZ Průhonice získává institucionální prostředky (2005-2011) na řešení výzkumného záměru pokrývajících širokou problematiku záchrany a využití genofondů rostlin, výzkumu uplatnění vegetace v různých typech krajin, biomonitorování aktuálních i historických zátěží krajiny, šlechtění nových odrůd rostlin a výzkumu nových metod efektivního množení rostlin, výzkumu, škodlivých činitelů okrasných rostlin a dřevin, monitoringu a diagnostiky vybraných rostlinných virů a virům podobných organismů, výzkumu a poloprovozního ověřování biomasy jako alternativního zdroje energie.Výzkumný záměr je tématicky členěn do 8 předmětů činností, ve kterých se řeší celkem 42 výzkumných úkolů.

konzultace, poradenství, šlechtitelství, životní prostředí


Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i
Dobřejovická ul.
252 43
Průhonice
Česká republika

Tel: +420296528111
E-mail: vukoz@vukoz.cz

http://www.vukoz.cz/
Středočeský kraj

Okruhy zájmu:

1.1 rozmnožování a šlechtění
1.2 genetické modifikace využívající metod přenosů genů (mono a polygenetické)
1.3 pěstební podmínky a ochrana rostlin
1.4 rozpoznání rostlinných patogenů, mapování genomu, biodiverzita rostlin
1.5 rostlinná biotechnologie: biologie rostlinných buněk
7.1 laboratorní služby
7.2 poradenství
OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn