Hlavní stranaVěda a výzkum

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

 

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., je svou činností orientován především na zlepšení úrovně stravování naší populace a na ozdravění nabídky potravin na našem trhu. Je zaměřen na zdokonalování postupů při zpracování potravin od začátku výroby až po jejich konečnou přípravu, na vývoj speciálních potravin pro skupiny obyvatel s mimořádnými zdravotními potravními nároky, na vyhledávání a vývoj souvisejících kontrolních a hodnotitelských metod, analytiku včetně provádění specifických rozborů a rovněž na vývoj a výrobu speciálních měřících zařízení a techniky. Aktivita ústavu sestává v posledních letech z činnosti hlavní - řešení výzkumných projektů a úkolů a z činnosti hospodářské, spočívající v plnění zakázek, provádění služeb, poradenské a konzultační činnosti.

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., je členem Asociace výzkumných organizací (AVO) a Centra potravinářských technologií a technik (CPTT).

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., je kontaktním místem Evropské rady potravinářských informací - EUFIC (European Food Information Council). Z informací EUFIC Food Today publikuje VÚPP české (slovenské) verze článků společně s Výskumným ústavom potravinarskym v Bratislavě, který je kontaktním místem EUFIC pro Slovensko a současně koordinačním místem EUFIC pro střední a východní Evropu.

analýza, konzultace, poradenství, zemědělství, potravinářství


Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
Radiová 1285/7
102 31
Praha 10
Česká republika

Tel: + 420296792111
Fax: +420272701983
E-mail: vupp@vupp.cz

http://www.vupp.cz/czvupp/index.htm
Praha

Okruhy zájmu:

1.4 rozpoznání rostlinných patogenů, mapování genomu, biodiverzita rostlin
2.4 živočišná biotechnologie: biologie živočišných buněk
3.2 biologická bezpečnost
4.1 enzymatické procesy
4.2 vývoj bioprocesních technik (fermentace, imobilizace, kontrola kvality)
4.3 downstream procesy
7.2 poradenství
OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn