Hlavní stranaVěda a výzkum

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s.

 

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský (VÚPS) je jediným výzkumným ústavem v České republice, který se soustavně věnuje pivovarsko-sladařské problematice.

Jeho hlavním cílem je získávat nové poznatky z této oblasti a napomáhat jejich aplikaci do výrobní praxe. Nezastupitelnou roli má při rozvoji moderních technik a technologií, které by měly současně se zvyšováním efektivnosti a kvality výroby zachovávat všechny atributy českého způsobu výroby piva a tím i jeho specifické vlastnosti.

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský (VÚPS) je moderní organizací s více než stoletou tradicí. Na komerční bázi poskytuje vysoce kvalifikované servisní analytické, technologické a poradenské služby nejen pivovarům a sladovnám v České republice, ale i dalším subjektům zejména v nápojovém a potravinářském průmyslu. Hlavní činností ústavu je však výzkum a vývoj (VaV). VÚPS totiž není jen špičkovou "servisní laboratoří či technologickou zkušebnou", ale podílí se v široké míře na řešení státních a privátních úkolů zejména z oblasti aplikovaného výzkumu.

Komerční služby poskytované ústavem jsou zaměřeny zejména na oblast nápojového průmyslu a potravinářství, ale v mnoha případech sahají daleko za hranice těchto odvětví.

V Praze a v Brně jsou analytické zkušební laboratoře, které jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025 pod č. 1309 a 1309.2. Předmětem akreditace v Praze je stanovení základních kvalitativních parametrů a obsahu cizorodých látek ve sladu, pivu, jeho surovinách a meziproduktech, nápojích a dalších výrobcích. V Brně je to stanovení analytických parametrů v obilovinách a jiných zrninách, sladu, sladových produktech, pivu a dalších nápojích.

analýza, konzultace, poradenství, zemědělství, servisní analytické, technologické a poradenské služby


Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s.
Lípová 15
120 44
Praha 2
Česká republika

Tel: +420224900111
E-mail: info@beerresearch.cz

http://www.beerresearch.cz/
Praha

Okruhy zájmu:

4.1 enzymatické procesy
4.2 vývoj bioprocesních technik (fermentace, imobilizace, kontrola kvality)
4.3 downstream procesy
4.5 genové inženýrství mikroorganismů a kvasinek
4.8 biodiverzita mikroorganismů ve výrobě
7.2 poradenství
OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn