Hlavní stranaVěda a výzkum

Ústav půdní biologie Biologického centra AV ČR, v.v.i.

 

Ústav rozvíjí multidisciplinární obor půdní biologie, tj. půdní zoologii, mikrobiologii, chemii a mikromorfologii, a řeší základní otázky spojené s tvorbou, úrodností a regenerací půd. Činnost ústavu je zaměřena zejména na výzkum struktury a dynamiky společenstev půdních organizmů v přirozených a antropogenně ovlivněných ekosystémech, na výzkum interakcí mezi půdními živočichy, mikroorganizmy a abiotickými složkami půdního prostředí, na výzkum role půdních organizmů při tvorbě půdní mikrostruktury, na výzkum tvorby humusu a jeho transformací a na výzkum koloběhu biogenních prvků v půdě.

výzkum, půdní biologie, zoologie, mikrobiologie, chemie, mikromorfologie, tvorba a regenerace půd, skleníkové plyny


Ústav půdní biologie Biologického centra AV ČR, v.v.i.
Na Sádkách 7
370 05
České Budějovice

Tel: +420385 310 134
Fax: +420 385 310 133
E-mail: upb@upb.cas.cz

http://www.upb.cas.cz/cs
Jihočeský kraj

Okruhy zájmu:

1.3 pěstební podmínky a ochrana rostlin
2.5 veterinární léčiva, péče o zvířata
3.1 mikrobiální biologie
3.2 biologická bezpečnost
3.3 mikrobiální procesy degradace/tvorby kontaminujících látek
3.4 izolace, biotranformace a genové inženýrství kontaminujících látek, degradace mikroorganismů
3.5 biotechnologické metody pro remediaci půdy a čištění odpadních vod
3.6 biotechnologické metody v ochraně ovzduší
3.7 bakteriální a buněčná továrna: mikrobiologie
3.8 biologické zdroje obnovitelné energie (bioplyn)
4.1 enzymatické procesy
4.2 vývoj bioprocesních technik (fermentace, imobilizace, kontrola kvality)
4.3 downstream procesy
4.4 genové inženýrství a produkce enzymů
4.5 genové inženýrství mikroorganismů a kvasinek
4.7 mapování genomu specifických bakterií a kvasinek
4.8 biodiverzita mikroorganismů ve výrobě
4.9 pivovarnictví, mlékárenství, vinařství
5.1 biofarmacie (výzkum a vývoj originálních humánních léčiv)
5.6 farmacuetické biotechnologie (produkce API)
6.4 biosenzory, biomonitoring, výzkum mikroelektronických systémů
7.
8.
OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn