Hlavní stranaVěda a výzkum

Ústav biologie obratlovců AV ČR

 

Předmětem činnosti pracoviště je všestranný vědecký výzkum zejména v oborech evoluční ekologie, biodiverzita, aplikovaná ekologie a medicínská zoologie. Jako modelové druhy pro tento výzkum jsou v největší míře využíváni volně žijící obratlovci a organismy, které s nimi vstupují do ekologických vztahů (např. paraziti).

Základní i aplikovaný výzkum směřuje k získání originálních poznatků o vztazích studovaných živočichů k prostředí a ke zdraví člověka a hospodářských zvířat a zároveň slouží k vypracování metod udržitelného využívání produkce populací a ochrany ohrožených druhů.

Svou činností pracoviště přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům anebo chovu experimentálních zvířat.

ekofyziologie, životní prostředí, ekologie, zoologie


Ústav biologie obratlovců AV ČR
Květná 170/8
603 65
Brno-střed - Pisárky

Tel: +420 543 211 538
Fax: +420 543 211 346
E-mail: honzabrno.cas.cz

http://www.ivb.cz/
Jihomoravský kraj

Okruhy zájmu:

2.1 rozmnožování a produkce
2.3 mapování genomu, biodiverzita hospodářských zvířat
2.4 živočišná biotechnologie: biologie živočišných buněk
2.5 veterinární léčiva, péče o zvířata
OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn