Hlavní stranaVěda a výzkum

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod s.r.o.

 

Hlavní náplní práce ústavu v minulosti byla vědecko-výzkumná činnost, která pokrývala prakticky celou bramborářskou problematiku. Při řešení výzkumných úkolů byla samozřejmostí spolupráce s řadou dalších tuzemských institucí, ale i spolupráce se zahraničními pracovišti. Součástí bylo rozsáhlé poradenství, které bylo v celé šíři využíváno na tzv. modelových závodech. Zde šlo nejen o pěstitelskou technologii, ale i o vybudování odpovídajících a na svou dobu velmi moderních skladovacích kapacit.

Vedle výzkumu a navazujících činností mnohem větší prostor musí mít aktivity, které přinášejí určité zdroje pro rozvoj ústavu. Jedná se především o zajištění tzv. registračních pokusů při zkoušení přípravků na ochranu rostlin, o skleníkové posklizňové zkoušky zdravotního stavu sadby (ELISA), o množení ozdravených odrůd a kříženců brambor metodou tkáňových kultur, o zkoušky vzdornosti strupovitosti, rakovině a háďátku bramborovému apod. K významným oblastem patří i práce zdánlivě nesouvisející s hlavním posláním, kam patří např. množení okrasných rostlin a do určité míry i rostlinná a živočišná výroba na nyní samostatném pracovišti, tj. na pracovišti Valkom, u kterého se však projevují podobné ekonomické problémy jako u většiny podnikatelů v zemědělství.

množení, šlechtitelství, přípravky na ochranu rostlin, skleníkové posklizňové zkoušky,


Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod s.r.o.
Dobrovského 2366
580 01
Havlíčkův Brod
Česká republika

Tel: +420 569 466 200
Fax: +420 569 421 578
E-mail: vubhb@vubhb.cz

http://www.vubhb.cz/
Vysočina

Okruhy zájmu:

1.1 rozmnožování a šlechtění
1.3 pěstební podmínky a ochrana rostlin
1.4 rozpoznání rostlinných patogenů, mapování genomu, biodiverzita rostlin
1.5 rostlinná biotechnologie: biologie rostlinných buněk
7.3 jiné (lidské zdroje, PR)
8.1 vybavení, spotřební zboží
OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn