Hlavní stranaVěda a výzkum

Institut klinické a experimentální medicíny - služby, spol. s r.o.

 

Institut klinické a experimentální medicíny je největším specializovaným klinickým a vědeckovýzkumným pracovištěm v České republice. Zabývá se problematikou kardiovaskulárních chorob, transplantací orgánů, diabetologií a poruchami metabolismu. IKEM je příspěvkovou organizací přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví ČR.
 
Hlavním finančním zdrojem institutu jsou  platby za diagnostické a léčebné výkony od zdravotních pojišťoven. Výzkumná činnost je hrazena formou grantů od českých a zahraničních grantových agentur. Část finančních zdrojů získává IKEM také poskytováním služeb jiným organizacím, například farmaceutickým firmám, s nimiž spolupracuje na vývoji léků.

diabetologie, experimetální medicína


Institut klinické a experimentální medicíny - služby, spol. s r.o.
Vídeňská 1958/9
140 21
Praha 4

Tel: 23605 1111
Fax: 23605 2272
E-mail: ikem@ikem.cz

http://www.ikem.cz/www/cs?docid=2000
Praha

Okruhy zájmu:

5.1 biofarmacie (výzkum a vývoj originálních humánních léčiv)
5.2 biomedicína (terapie postavená na biologických principech, tkáňové inženýrství - buněčná terapie)
5.3 nanotechnologie, studium struktury a funkce biomolekul, metody stavby biomolekul
5.4 imunologie a vakcinologie
OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn