Hlavní stranaVěda a výzkum

IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o.

 

je nezávislá soukromá výzkumná organizace založená v roce 1994. Jádrem činnosti IFER je řešení lesnicky zaměřených výzkumných projektů od celého spektra zadavatelů z České republiky i zahraničí. Společnost sídlí v Jílovém u Prahy a má okolo 30 zaměstnanců.

IFER je schopen řešit výzkumné úkoly spadající jak do sféry základního výzkumu, tak projekty orientované na praxi a provoz. Zejména v poslední době přibyly v portfoliu aktivit IFER úkoly spadající do sféry rozhodovací a politické (např. expertní poradenství pro státní správu či ministerstva, tvorba podkladů pro agendu související s mezinárodními úmluvami apod.).

Těžiště aktivit IFER leží v oblasti lesnictví, a to na všech jeho úrovních - ať už je to lesnický provoz (lesní těžba, pěstování lesů atd.), hospodářská úprava lesa, monitoring chráněných území, lesnická politika a mnoho dalších. Dlouhodobě se IFER také zabývá problematikou klimatické změny, a s tím souvisejícím monitoringem zásob uhlíku a emisními inventurami.

Suma teoretických vědomostí i praktických zkušeností ze všech těchto oblastí umožnila Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů dlouhodobý vývoj metodiky statistického inventarizačního šetření, na jejímž principu dnes stojí řešení většiny jeho výzkumných projektů. Pro potřeby inventarizací lesa IFER také vyvinul a neustále zdokonaluje komplexní technologii určenou pro sběr dat v terénu a jejich následné zpracování - Field-Map. Inventarizace má napříč spektrem projektů IFER různý rozsah, různý průběh a především různý cíl, jak je patrné z následujícího přehledu činností.

 

konzultace, lesnictví, poradenství, zemědělství


IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o.
Strašice 299
33845
Strašice
Česká republika

Tel: +420241950607
Fax: +420241951205
E-mail: info@ifer.cz

http://www.ifer.cz/page/index.php?verze=cz&page=home&id=
Plzeňský kraj

Okruhy zájmu:

1.3 pěstební podmínky a ochrana rostlin
1.4 rozpoznání rostlinných patogenů, mapování genomu, biodiverzita rostlin
1.5 rostlinná biotechnologie: biologie rostlinných buněk
7.2 poradenství
OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn