Hlavní stranaVěda a výzkum

Hydrobiologický ústav Biologického centra AV ČR, v.v.i.

 

Hlavním posláním ústavu je výzkum vzájemných vztahů mezi vodními organismy a jejich interakce s abiotickými faktory ve stojatých vodách, zejména v umělých nádržích. Jak výzkum na úrovni ekosystému tak výzkum soustředěný na poznání jednotlivých procesů probíhá v mezioborových týmech. Specializace pracovníků ústavu sahá od hydrochemie přes biochemii, mikrobiologii, algologii, protozoologii, zoologii zooplanktonu až po ichtyologii. Tato struktura umožňuje studium vztahů v potravních sítích oběma základními přístupy: "bottom-up" (odsdola nahoru - od živin směrem k rybám - produkce živé hmoty) a "top-down" (odshora dolů - od ryb k živinám - zpětnovazební regulace procesů z vyšších trofických úrovní).

Charakteristickým rysem HBÚ je vzájemné doplňování experimentální práce a terénního výzkumu s pravidelným dlouhodobým sledováním vybraných českých údolních nádrží, což umožňuje odlišení jevů nastávajících v různých časových měřítkách.

výzkum, hydrobiologie, hydrochemie, ekosystémové modelování, mikrobiologie, ryby, plankton, ekologie


Hydrobiologický ústav Biologického centra AV ČR, v.v.i.
Na Sádkách 7
37005
České Budějovice

Tel: +420 387 775 881
Fax: +420 385 310 248
E-mail: hbu@hbu.cas.cz

http://www.hbu.cas.cz/?lang=cs
Jihočeský kraj

Okruhy zájmu:

1.4 rozpoznání rostlinných patogenů, mapování genomu, biodiverzita rostlin
3.1 mikrobiální biologie
3.4 izolace, biotranformace a genové inženýrství kontaminujících látek, degradace mikroorganismů
6.6 bioinformatická data (nástroje pro zpracování dat a procesních problémů pro biologický výzkum, např. genomové sekvenování)
7.
8.
OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn