Hlavní stranaVěda a výzkum

Fyziologický ústav AV ČR

 

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., se zabývá vědeckým výzkumem fyziologických a patofyziologických procesů u živočichů a člověka, zejména v oblastech neurofyziologie, kardiovaskulární fyziologie a v oblasti studia molekulárních a buněčných mechanismů fyziologických funkcí, s cílem prohlubovat teoretické základy humánní medicíny. Ústav přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. V ústavu působí řada světově uznávaných odborníků, kteří dosahují významných ocenění a publikačních výsledků.

molekulární a buněčná fyziologe, neurovědy, fyziologie a patofyziologie kardiovaskulárního systému


Fyziologický ústav AV ČR
Vídeňská 1083
142 20
Praha 4

Tel: +420 24106 1111
Fax: +420 24106 2488
E-mail: fgu@biomed.cas.cz

http://www.biomed.cas.cz/fgu/cz/
Praha

Okruhy zájmu:

5.1 biofarmacie (výzkum a vývoj originálních humánních léčiv)
5.2 biomedicína (terapie postavená na biologických principech, tkáňové inženýrství - buněčná terapie)
5.4 imunologie a vakcinologie
5.5 terapeutické proteiny a oligonukleidy
6.2 syntéza peptidů, konjugátů, oligonukleotidů
6.3 DNA diagnostika
6.4 biosenzory, biomonitoring, výzkum mikroelektronických systémů
6.5 metody analýzy genomu
OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn