Hlavní stranaVěda a výzkum

Výzkumná stanice Střížovice AV ČR

 

Činnost stanice je zaměřena na šlechtění rezistenních odrůd jabloně k chorobám, zejména k padlí jabloňovému (Podosphaera leucotricha) a ke strupovitosti (Venturia inaequalis), nejzávažnějšímu onemocnění jabloně. Program šlechtění byl na stanici zahájen v roce 1966 a využívá genetické zdroje rezistence ke strupovitosti typu Vf z planého druhu Malus floribunda a vybrané odrůdy s polygenní tolerancí ke strupovitosti a k padlí. Odrůdy vyšlechtěné v rámci tohoto programu jsou právně chráněny národním šlechtitelským osvědčením v České republice a ve Švýcarsku, Odrůdovým právem Společenství v Evropské unii a rostlinným patentem v USA. Současný výzkum je zaměřen na další zlepšování hospodářských vlastností rezistetních odrůd a na posílení rezistence ke strupovitosti kombinací rezistence Vf s tolerancí na polygenním základě. Pro usnadnění tohoto záměru jsou vytvářeny genetické zdroje homozygotní v genetickém faktoru Vf identifikované pomocí molekulárních markerů a hledány molekulární markery pro nové typy odolnosti.

K množení nových odrůd je nutná licenční smlouva a odvádění licenčních poplatků. Pro komerční produkci ovoce se nové odrůdy uplatňují zejména v ekologickém ovocnářství v zemích Evropské unie a v USA. Nejvíce rozšířenou je v současné době odrůda Topaz a její červená mutace Red Topaz. Původci odrůd jsou zaměstnanci Ústavu a ten je vlastníkem odrůd.

ochrana rostlin, potravinářství, šlechtitelství, zemědělství, ovocné dřeviny


Výzkumná stanice Střížovice AV ČR
Rozvojová 263
165 00
Praha-Lysolaje
Česká republika

Tel: +420485177430
Fax: +420485177430
E-mail: ueb.strizovice@seznam.cz

http://wwwueb.asuch.cas.cz/laboratory_experimental_station_Strizovice/laborator_vyzkumna_stanice_Str
Praha

Okruhy zájmu:

1.1 rozmnožování a šlechtění
1.2 genetické modifikace využívající metod přenosů genů (mono a polygenetické)
1.3 pěstební podmínky a ochrana rostlin
1.4 rozpoznání rostlinných patogenů, mapování genomu, biodiverzita rostlin
1.5 rostlinná biotechnologie: biologie rostlinných buněk
4.2 vývoj bioprocesních technik (fermentace, imobilizace, kontrola kvality)
4.6 metody tkáňových kultur
OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn