Hlavní stranaVěda a výzkum

Entomologický ústav Biologického centra AV ČR, v.v.i.

 

Entomologický ústav (ENTÚ) Biologického centra AV ČR je vědecká organizace zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblastech, kde je hmyz buďto v centru zájmu (hmyzí škůdci nebo druhy využitelné k monitorování životního prostředí), nebo jej lze využít jako vhodný model pro řešení obecných biologických problémů. Pracovníci ENTÚ zkoumají celou škálu problémů v tak různorodých oblastech jako je molekulární biologie a genetika, fyziologie, morfologie, ekologie, ochrana přírody a aplikovaná ekologie. Metodické přístupy sahají od molekulární a subbuněčné úrovně až po úroveň společenstev. Řešené problémy se týkají zejména následujících témat:

 • Molekulární a buněčné principy vývoje a růstu hmyzu (struktura a funkce chromozómů, chromatin, genová transkripce a její regulátory, působení hormonů).
 • Neurohumorální řízení biorytmů a fyziologie vývojových cyklů (působení vnějších faktorů a endogenní rytmy, genová regulace biorytmů, indukce diapauzy, mechanismy chladové odolnosti).
 • Principy vzniku a mechanismy udržování biodiverzity (taxonomie hmyzu, fylogenetika, molekulární evoluce a populační genetika).
 • Úloha hmyzu ve struktuře a funkci ekosystémů (výzkum vybraných středoevropských a tropických ekosystémů významných z hlediska ochrany, matematické modelování ekologických procesů, využití vodního hmyzu jako bioindikátorů změn životního prostředí).
 • Biologický boj s hmyzími škůdci (genetické metody, patogeny, predátoři a parazitoidi v ochraně rostlin, použití geneticky modifikovaných plodin odolných vůči hmyzu).

struktura a funkce chromozómů, chromatin, genová transkripce a její regulátory, působení hormonů, neurohumorální řízení


Entomologický ústav Biologického centra AV ČR, v.v.i.
Branišovská 31
37005
České Budějovice

Tel: +420 385 310 350
Fax: +420 385 310 354
E-mail: entu@entu.cas.cz

http://www.bc.cas.cz/vyzkum-ENTU.html
Jihočeský kraj

Okruhy zájmu:

2.2 šlechtění, včetně genového inženýrství u zvířat (transgenní manipulace)
2.3 mapování genomu, biodiverzita hospodářských zvířat
2.4 živočišná biotechnologie: biologie živočišných buněk
4.4 genové inženýrství a produkce enzymů
5.3 nanotechnologie, studium struktury a funkce biomolekul, metody stavby biomolekul
5.4 imunologie a vakcinologie
6.5 metody analýzy genomu
OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn