Hlavní stranaVěda a výzkum

Biologické Centrum AVČR

 

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., je veřejná výzkumná instituce, založená v roce 2006 Akademií věd České republiky. Sdružuje pět původně samostatných vědeckých pracovišť a Středisko služeb zabezpečující administrativní a technické služby.

Součástí aktivit vědeckých pracovníků Biologického centra je pedagogická činnost. Ústavy AV ČR stály při vzniku Jihočeské univerzity, významně se podílely na vytváření jejího profilu a nadále s ní úzce spolupracují ve vědě a výzkumu, výchově studentů i rozvoji společného areálu. Laboratoře Biologického centra zajišťují vědeckou výchovu téměř stovky doktorandů Přírodovědecké fakulty JU

Ústavy vytvářející Biologické centrum mají dobrou mezinárodní reputaci, jsou v povědomí odborné veřejnosti celého světa. Pro potřeby celosvětové vědecké komunity vycházejí časopisy European Journal of Entomology a Folia Parasitologica. Každoročně se v Českých Budějovicích rovněž pořádá několik mezinárodních vědeckých setkání se stovkami účastníků.


Biologické Centrum AVČR
Branišovská 31
37005
České Budějovice

Tel: +420 387 775 051
Fax: +420 385 310 338
E-mail: bc@bc.cas.cz

www.bc.cas.cz
Jihočeský kraj

Okruhy zájmu:

Oddělení

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn