Hlavní stranaNovinky z českých biotechnologiíUrologové 1. LF UK a VFN provedli jubilejní pětistou...

Urologové 1. LF UK a VFN provedli jubilejní pětistou operaci, při níž laparoskopicky odstranili prostatu postiženou zhoubným nádorem

Datum: 11.4.2016 

Karcinom prostaty je nejčastější nádorové onemocnění u mužů a po karcinomu plic druhá nejčastější příčina úmrtí z onkologických diagnóz. V České republice, i díky zlepšené diagnostice, pacientů s tímto onemocněním přibývá. Odstranění prostaty dokáže většinu pacientů s lokalizovaným onemocněním vyléčit. Jubilejní pětistá laparoskopická operace prostaty na Urologické klinice 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se uskutečnila během kurzu s přenosem 3D laparoskopických operací mimo operační sál, který se konal dnes 11. dubna 2016.

„Na naší klinice se stala, i přes svou náročnost a nutnou dlouhou dobu osvojení si tohoto výkonu, laparoskopická radikální prostatektomie – tedy úplné odstranění prostaty – téměř rutinním výkonem. Ročně takto ošetříme přibližně 80 mužů,“ uvedl přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Doplnil, že na klinice provedou ročně celkem 200 laparoskopických operací dospělých pacientů.

„Při radikální prostatektomii je nutné vyoperovat celou prostatu postiženou nádorem i se semennými váčky a našít hrdlo močového měchýře k močové trubici. Ve své otevřené podobě je tato náročná operace prováděna od poloviny 80. let minulého století. V současné době převažují méně invazivní postupy, zejména laparoskopická metoda,“ vysvětlil vedoucí lékař urologické laparoskopie MUDr. Květoslav Novák, FEBU. Doplnil, že její výhodou jsou menší kožní řezy a krevní ztráty, nižší spotřeba analgetik, rychlejší rekonvalescence, menší odpověď organismu na stres spojený s operací a lepší kosmetický efekt.

K provádění těchto výkonů je nutná moderní technologie a odpovídající personální vybavení. Klinika je má k dispozici díky VFN, činnosti Nadačního fondu Lucie, aktivitě 1. lékařské fakulty UK a účasti v projektu Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve VFN v Praze (Operační program Praha – Konkurenceschopnost). Při operacích je využíván systém 3D zobrazení, kde třetí rozměr dovoluje lepší prostorové vnímání veškerých anatomických struktur a přesnější vedení operace. Urologická klinika je i výukovým pracovištěm, jež organizuje kurzy 3D laparoskopie v ČR pro urology.

Podle dat z Národního onkologického registru dosáhla incidence nádoru prostaty v roce 2012 hodnoty 134/100 tisíc mužů, což představuje více než pětinásobný vzestup za posledních třicet let. V roce 2014 mělo být nově diagnostikováno s karcinomem prostaty přibližně 9000 mužů, z toho více než tisíc (12,2 %) s primárně metastatickým postižením.

Připravila: RNDr. Marie Fialová, oddělení komunikace 1. LF UK 


Líbil se Vám tento článek? Doporučte jej svým známým.


google facebook Digg delicious reddit furl mrwong myspace twitter stumble upon topclanky Jagg bookmarky Linkuj si ! pridej Vybralisme


 

 

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze je největší z českých lékařských fakult – navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů.

Fakulta je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka se koná na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce i v dalších mezioborových centrech.

1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV – evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny – a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.

O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší nemocnice v ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.

Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.

O Urologické klinice 1. LF UK a VFN

Urologická klinika poskytuje komplexní odbornou diagnostickou a léčebnou péči v celém rozsahu urologie, s výjimkou transplantace ledvin. Pracuje zde několik týmů zaměřených na dětskou urologii, uroonkologii, dysfunkce dolních močových cest, urodynamiku, rekonstrukční operace močových cest, komplexní léčbu urolitiázy (kameny v močových cestách), endourologii, chirurgii nadledvin, plastických rekonstrukcí dolních močových cest, andrologii a laparoskopii. Je zde samostatné dětské oddělení, největší v České republice.


52

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU
Czech Bio

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn