Hlavní stranaUniverzity

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je veřejná vysoká škola univerzitního typu. Vzdělávací, vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost rozvíjená na Jihočeské univerzitě (JU) zahrnuje všechny typy studijních programů v oborech ekonomických, humanitních, pedagogických, přírodovědných, teologických, uměleckých, zdravotně sociálních a zemědělských.

Z hlediska dlouhodobého záměru se Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích profiluje jako univerzita výzkumná s orientací zejména na problematiku přírodních, sociálních a humanitních věd. Významnou složkou vědeckovýzkumné činnosti univerzity je úzká spolupráce s ústavy Akademie věd České republiky. K silným stránkám univerzity patří věda a výzkum, oblast celoživotního vzdělávání a schopnost orientace školy na regionální problematiku.

V roce 2010 bylo podáno celkem 11 556 přihlášek ke studiu do prvních ročníků bakalářských a magisterských studijních programů (v předchozím roce 11 893).

Počet studentek a studentů: 13 083, údaj k 31. 10. 2010

 


Adresa

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice
ID datové schránky: vu8j9dv
IČ: 60076658
DIČ: CZ60076658
Web: http://www.jcu.cz/

Název fakulty Logo Počty studijních programů v různých stupních studia
bakalářské magisterské doktorské
Přírodovědecká Fakulta 162510
Zdravotně sociální fakulta51-
Zemědělská fakulta 887
OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn