Hlavní stranaZpravodajstvíTvorba nových bází DNA

Tvorba nových bází DNA

Datum: 31.5.2009 

Ačkoli čtyři základní **báze deoxyribonukleové kyseliny**, adenin, guanin, thymin a cytosin, tvoří velkou většinu genomu, posttranslačně modifikované báze slouží různým účelům. Parazitní prvoci trypanosomy obsahují bázi označovanou J, což je **modifikovaná verze thyminu**, dosud neobjevená v žádném jiném organismu. Pracovníci Harvardské lékařské fakulty nyní objevili enzym TET1, který pozměňuje cytosin na hydroxymethylcytosin. Ten představuje 4–6 % cytosinů v myších embryonálních kmenových buňkách. Podobně modifikované báze byly objeveny v myším mozku pracovníky Rockefellerovy univerzity. Monofyletismus je stav nějaké skupiny organismů, pokud zahrnuje jejího společného předka a všechny jeho potomky. Prof.Dr.Arnošt Kotyk, Fyziologický ústav AV ČR Zdroj "Akademon":[ www.akademon.cz]
49

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn