Hlavní stranaTéma měsíceŠpičkový lékařský výzkum lidského genomu bude probíhat také...

Špičkový lékařský výzkum lidského genomu bude probíhat také v Brně

Datum: 27.9.2006 

Čeští odborníci mají výjimečnou možnost zapojit se do špičkového projektu v oblasti lékařské genomiky, který pomůže mnoha českým pacientům trpícími či ohroženými srdečními či onkologickými nemocemi, zjistil jako první portál českých biotechnologií www.gate2biotech.com. Díky výstavbě Mezinárodního centra klinického výzkumu (International Clinical Research Center – ICRC) v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, mohou dostat čeští lékaři a vědci přístup k nejnovějším poznatkům a špičkovým technologiím z lékařské genomiky, a to díky rozšiřující se spolupráci se specialisty ze světově proslulé americké nemocnice Mayo Clinic. Rýsuje se totiž možnost přímého zapojení našich lékařů do jednoho z největších projektů lékařského výzkumu. - tzv. projektu Information Based Medicine, neboli medicíny založené na informacích. V tomto projektu se využívá i nejvýkonnější počítač současnosti IBM Blue Gene. #img_239#.<> ICRC Brno bude klíčovým evropským centrem, se kterým bude Mayo Clinic spolupracovat v oblasti lékařského výzkumu a výsledky společných projektů se odrazí i ve zlepšené péče také o české pacienty. „Výzkumné programy realizované v rámci tohoto projektu budou zaměřeny na vývoj nových metod a postupů umožňujících zjistit kardiovaskulární, neurologická, onkologická a další onemocnění v časnějším stadiu a v optimálním případě identifikovat rizikové jedince ještě před vznikem onemocnění,“ vysvětlil MUDr. Tomáš Kára, hlavní autor projektu, pro www.gate2biotech.com. „Také se budeme zabývat vývojem nových diagnostických metod, technologií a léčebných postupů umožňujících výrazně snížit riziko a současně nabídnout šetrnější způsoby diagnostiky a léčby výše uvedených onemocnění při zvýšení kvality života a vývojem diagnostických metod a léčebných postupů umožňujících individuální optimalizaci léčebného postupu pro daného konkrétního jedince.“Přesto, že se jedná o typicky tzv. klinický výzkum, všechny tři oblasti se neobejdou bez silné podpory základního výzkumu, zejména lékařské genomiky. Přesto, že se jedná o typický klinický výzkum, všechny tři oblasti se neobejdou bez silné podpory základního výzkumu, zejména lékařské genomiky. Lékařská genomika je vědním oborem, který studuje vztahy mezi individuálními rozdíly ve struktuře a funkci genů s charakteristikou onemocnění a odpovědí na léčbu. Genomika slibuje možnost zcela zásadního zlepšení léčby pacientů, a to zejména:urychlením identifikace nových genů a jejich vztahů k jednotlivým onemocněním, přesnější charakteristikou jednotlivých druhů onemocnění a jejich podtypů a vytvořením možností pro individualizaci léčby. „Již realizovaný Human Genome Project (HGP) umožnil důkladně prozkoumat strukturu lidského genomu. Díky tomuto projektu tak máme k dispozici velmi podrobné informace o tom, z jakých genů je tvořen lidský genetický kód,“ říká doktor Kára.. Na druhé straně Human Genom Project podle něj přinesl pouze limitované množství poznatků o funkci jednotlivých genů a jejich uplatnění při fyziologických i patologických stavech. Je pochopitelné, že výzkum funkce genomu je výrazně náročnější než výzkum struktury a vyžaduje mnohem rozsáhlejší intelektuální i technologické zdroje. Jedním z klíčových projektů lékařské vědy současnosti je tzv. projekt Information Based Medicine, který realizuje společný tým specialistů Mayo Clinic a IBM. Jeho cílem je navázat na informace získané v rámci Human Genom Project o struktuře lidského geonomu a doplnit je o nové poznatky, umožňující pochopit význam (funkci) jednotlivých genů při vzniku, progresi a léčbě jednotlivých onemocnění. #img_248#.<> Jedním z hlavních cílů projektu Information Based Medicine je vyvinout nové diagnostické a léčebné postupy, které respektují jedinečnost každého pacienta a hledat pro něj konkrétní řešení. Základem Information Based Medicine projektu je dlouhodobé klinické sledování více než čtyř miliónů pacientů spojené s důkladným studiem jejich genomu. Tato kombinace umožní velmi podrobně prozkoumat roli jednotlivých genů při vzniku a rozvoji onemocnění a pochopit individuální odlišnosti, kterými pacienti reagují na léčbu. Současná klinická léčba vychází z tzv. koncepce Evidence Based Medicine – neboli medicína založená na důkazech.. Základem této koncepce je léčba postavená poznatcích, získaných z velkých klinických studií. Tyto studie však často neobsahují reprezentativní vzorky populace, a proto je jejich využitelnost pro léčbu některých konkrétních pacientů limitovaná. Koncepce Evidence Based Medicine navíc vychází z předpokladu, že všichni pacienti reagují na léčbu stejně, čímž prakticky úplně ignorují individuální rozdíly, které mezi pacienty vždy existují. Snahou projektu Information Based Medicine je tyto hlavní limitace odstranit. Výzkum individuálních odlišností umožní nejen objevit nová onemocnění a/nebo jejich příčiny, ale zejména stanovit optimální způsoby léčby pro daného konkrétního pacienta. Bude tak učiněn jeden z nejvýznamnějších kvalitativních pokroků, kterých medicína ve své historii dosáhla. Aby bylo možné dosáhnout takovýchto výsledků, bude zapotřebí zpracovat doposud nejrozsáhlejší soubor dat v historii lidstva a provést doposud nejsložitější výpočetní operace. Mimojiné za tímto účelem vyvinula společnost IBM doposud nejvýkonnější systém, který nese označení Blue Gene. Na světě je již používáno několik desítek těchto superpočítačů (dva dokonce s vyšším výkonem než používá NASA pro řízení kosmických letů) a jeden systém je také nainstalován přímo v Rochesteru (sídlo Mayo Clinic). Díky spolupráci Mayo Clinic i společnosti IBM na projektu ICRC Brno se budou moci čeští specialisté s vysokou pravděpodobností zapojit již během roku 2007 do tohoto unikátního projektu lékařské vědy. Bližší informace o možnostech, které díky zapojení České republiky do Information Based Medicine projektu získají naši odborníci a zejména pacienti, přinese konference Gate2Biotech, která se koná dne 25. října 2006 v Brně jako součást oficiálního programu zahájení výstavby ICRC Brno. **Příbuzný článek** "**Ojedinělé Mezinárodní centrum klinického výzkumu vzniká v Brně**":[./topic-of-the-month/unique-international-centre-for-clinical.html] "Více informací o Mezinárodním centru klinického výzkumu naleznete zde":[ http://www.fnusa.cz/icrc.php?cl=1].
46

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn