Hlavní stranaMůj biotech segmentDodavatelé služebJiné (lidské zdroje, PR)

Dodavatelé služeb

 

Podrobnější dělení segmentu:

Jiné (lidské zdroje, PR)

Biosenzory jsou analytické přístroje, které využívají biologické molekuly, buňky, či dokonce tkáňové vzorky ve spojení s přenašečem - jako je elektroda, optický přístroj nebo mikrováhy z křišťálového krystalu.
Biosenzory také nabízí mnoho výhod ve srovnání s konvenčními analytickými přístupy z hlediska jednoduchosti, rozsahu detekce a citlivosti přístrojů. Jednoduchost mnoha biosenzorových formátů často umožňuje jejich použití i neškoleným osobám jako jsou pacienti při domácím monitorování např. hladiny glukózy v krvi nebo moči, dále pak v rámci lékařské praxe - čímž odpadá nezbytný návrat vzorků patologickým laboratořím nebo jiným centralizovaným klinickým biochemickým laboratořím.

Jednou z největších výhod Biosenzorů, které se často využívá, je jejich specifita vzhledem k jejich využití biologických molekul jako jsou enzymy nebo protilátky.

Biosenzory jako chemické senzory mhou navíc často umožnit získávání dat v reálném čase, což je výrazný kontrast oproti periodickému vzorkování v analytických intervalech. Biosenzory obvykle umožňují, aby byly informace nahrávány elektronicky, čímž vzniká prostor pro zpracování signálu a také reálné monitorování prostřednictvím přenosu dat k centrálnímu pracovišti pomocí telemetrie.

Analýzu pomocí biosenzorů lze často provádět bez nutnosti formálního školení a z tohoto důvodu lze eliminovat vliv chyb lidského faktoru.  

Záznamy v databázi k segmentu Jiné (lidské zdroje, PR):

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn