Hlavní stranaMůj biotech segmentDodavatelé služebLaboratorní služby

Dodavatelé služeb

 

Podrobnější dělení segmentu:

Laboratorní služby

V průběhu několika posledních let se projevoval rostoucí zájem o studium biomolekul. Funkce konkrétní biomolekuly závisí na mnoha faktorech. Její vlastní funkce kriticky závisí na prostorovém uspořádání atomů, z nichž je tato molekula složena - konformaci neboli 3D struktuře. Mezi biology je hluboce zakořeněno, že struktura diktuje funkci a tedy se tyto studie podílí na vyjasnění strukturních aspektů těchto molekul. Takovéto porozumění je kritické pro vývoj biotechnologie, konkrétně pro využívání a design přírodních pochodů a výrobků.

Existuje mnoho přístupů a spektroskopických technik, které se používají ke stanovení vztahu mezi strukturou a funkcí biomolekul. Zahrnují rentgenovou krystalografii a nukleární magnetickou rezonanci (NMR) (hlavní techniky), chromatografii, elektroforézu, hmotnostní spektrometrii, fluorescenční barvení, difrakci neutronů, elektronovou paramagnetickou rezonanci (EPR), vibrační a Ramanovu spektroskopii, rozptyl světla a neutronů a cirkulární dichroismus (CD). Tyto metody jsou mezi sebou často vzájemně propojené a tak jsou schopny poskyntout informaci o studované biomolekulární struktuře.

Záznamy v databázi k segmentu Laboratorní služby:

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn