Hlavní stranaMůj biotech segmentDodavatelé služebLaboratorní služby

Dodavatelé služeb

 

Podrobnější dělení segmentu:

Laboratorní služby

V průběhu několika posledních let se projevoval rostoucí zájem o studium biomolekul. Funkce konkrétní biomolekuly závisí na mnoha faktorech. Její vlastní funkce kriticky závisí na prostorovém uspořádání atomů, z nichž je tato molekula složena - konformaci neboli 3D struktuře. Mezi biology je hluboce zakořeněno, že struktura diktuje funkci a tedy se tyto studie podílí na vyjasnění strukturních aspektů těchto molekul. Takovéto porozumění je kritické pro vývoj biotechnologie, konkrétně pro využívání a design přírodních pochodů a výrobků.

Existuje mnoho přístupů a spektroskopických technik, které se používají ke stanovení vztahu mezi strukturou a funkcí biomolekul. Zahrnují rentgenovou krystalografii a nukleární magnetickou rezonanci (NMR) (hlavní techniky), chromatografii, elektroforézu, hmotnostní spektrometrii, fluorescenční barvení, difrakci neutronů, elektronovou paramagnetickou rezonanci (EPR), vibrační a Ramanovu spektroskopii, rozptyl světla a neutronů a cirkulární dichroismus (CD). Tyto metody jsou mezi sebou často vzájemně propojené a tak jsou schopny poskyntout informaci o studované biomolekulární struktuře.

Záznamy v databázi k segmentu Laboratorní služby:

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

České události

1st Hands-on Computational Enzyme Design Course
University Campus Bohunice, Masaryk University, Brno, Czech Republic, February 2-5, 2020

Mezinárodní události

SMi Group’s 12th Annual Conference and Exhibition: Pre-Filled Syringes and Injectable Drug Devices
Copthorne Tara Hotel, Kensington, UK, January 15 - 16, 2020

SMi’s 9th Annual Pharmaceutical Microbiology Conference
Copthorne Tara Hotel, London, UK, January 20-22, 2020

Parallel Trade 2020
Holiday Inn, Kensington Forum 97 Cromwell Rd, Kensington, London SW7 4DN, February 4-5, 2020

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn