Hlavní stranaMůj biotech segmentDiagnostika a bioinformatikaBioinformatická data (nástroje pro zpracování dat a...

Diagnostika a bioinformatika

 

Podrobnější dělení segmentu:

Bioinformatická data (nástroje pro zpracování dat a procesních problémů pro biologický výzkum, např. genomové sekvenování)

Buněčná terapie představuje reálnou alternativu k léčbě celé řady degenerativních a tzv. civilizačních chorob, včetně onemocnění nervového systému.

Cílem buněčné terapie je nahradit, opravit nebo vylepšit biologickou funkci defektivní tkáně či orgánu. Tohoto cíle lze dosáhnout prostřednictvím transplantace izolovaných a dobře charakterizovaných buněk do cílového orgánu v dostatečném počtu a kvalitě tak, aby mohly indukovat znovuobnovení správné funkce.

Poslední pokroky ve vývojové biologii, především klonování savců užitím dospělých buněk jako donorů jader, ustavení lidských embryonálních linií kmenových buněk a objevení orgánově-specifických kmenových buněk s neuvěřitelným potenciálem k diferenciaci způsobily podstatný nárůst potenciálu využití těchto buněk v lidské medicíně. Faktor limitující další vývoj terapií založených na transplantační terapii lidských chorob je permanentní nedostatek transplantovatelných buněk a orgánů. Významným příspěvkem do dalších let tedy bude užití in vitro diferenciovaných buněk derivovaných z embryonálních nebo orgánově specifických kmenových buněk. Totipotentní embryonální kmenové buňky mohou sloužit jako nejvhodnější zdroj multipotentních nervových kmenových buněk za účelem transplantace. V současnosti probíhá výzkum, ve kterém se testují procedury jako např. tvorba prekurzorů dopaminergních neuronů, oligodendrocytů a astrocytů vhodných k transplantaci do centrální nervové soustavy.

Biokompatibilní heterogenní hydrogely byly shledány jako schopné propagovat regeneraci poškozené tkáně a zvýšení potenciálu regenerace axonálních vrůstů dokonce i v rozsáhlých lézích centrální nervové soustavy. Do dalších aplikací řadíme in vitro kultivované preparáty chrupavky a epidermis využitím polymerních látek, které se již našly svou cestu do klinické praxe.

Záznamy v databázi k segmentu Bioinformatická data (nástroje pro zpracování dat a procesních problémů pro biologický výzkum, např. genomové sekvenování):

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn