Hlavní stranaMůj biotech segmentDiagnostika a bioinformatikaDiagnostické protilátky

Diagnostika a bioinformatika

 

Podrobnější dělení segmentu:

Diagnostické protilátky

Imunologie je zaměřena na strukturu a funkci imunitního systému, přirozené a získané imunity a studie týkající se ochrany organismů proti cizím makromolekulám nebo invadujícím organismů a reakcí na ně. Mezi tyto invazivní organismy řadíme viry, bakterie, prvoky nebo i větší parazity. Navíc vytváří organismy imunitní odpovědi proti vlastním proteinům (a dalším molekulám) v rámci autoimunity a proti vlastním aberantním buňkám v rámci tumorové imunity.

Protilátky (imunoglobuliny) jsou glykoproteinové molekuly produkované plazmatickými buňkami jako odpověď na nějaký imunogen. Protilátky se specificky váží na jeden nebo více blízce příbuzných antigenů. Každý imunoglobulin se váže při bližším pohledu na specifické determinanty antigenu. Vazba antigenů protilátkami je primární funkcí protilátek a může vést k ochraně hostitele. Diagnostické protilátky se také využívají k detekci řady patogenů a parazitů nebo k identifikaci nádorových buněk.

Terapeutické protilátky jsou substance vyvinuté v laboratoři, které rozpoznávají a váží se na protein nebo na povrch buňky. Každá terapeutická protilátka rozpoznává odlišný protein nebo antigen a mohou se obecně užívat samostatně nebo v kombinaci s chemoterapií nebo jako nosič substancí jako jsou toxiny nebo radiace. Po navázání na cílové místo může terapeutická protilátka blokovat růst nádoru a/anebo aktivovat imunitní systém těla, aby zaútočil na tento cíl, rovněž může senzitizovat rakovinné buňky vůči chemoterapii.

Záznamy v databázi k segmentu Diagnostické protilátky:

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn