Hlavní stranaMůj biotech segmentBiotechnologie v medicíně a farmaciiMapování lidského genomu, metody přenosu lidských genů

Biotechnologie v medicíně a farmacii

 

Podrobnější dělení segmentu:

Mapování lidského genomu, metody přenosu lidských genů

Dostupnost kompletních genomů otevřela novou disciplínu výzkumu zvanou genomika. Při pohledu na kompletní genomy nám na mysli vyvstane řada otázek. Které geny jsou přítomny? Jak se tam dostaly? Jsou přítomny pouze v jediné kopii? Které geny nejsou přítomny, ale jejichž přítomnost bychom očekávali? V jakém pořadí jsou geny a má toto uspořádání nějaký význam? Jak si jsou vzájemně podobné genomy různých organismů?

Databáze GOLD (the Genome Online Database) obsahuje 315 bakteriálních, 22 archeálních a 11 kvasinkových kompletních genomů. Bakteriální genomy se svou velikostí různí, dosahují řádově od půl milionu až k sedmi milionům párům bazí. Velikost a obsah genomu se různí docela podstatně i mezi příbuznými druhy. Nejmenší genomy se vyskytují u bakterií, které žijí jako paraziti nebo symbionti uvnitř jiných buněk. V případech, kdy byla odhalena kompletní sekvence jednoho kmene bakteriálního druhu, objevuje se překvapivý stupeň variability v obsahu genů jednotlivých genomů. U patogenních kmenů je často možné identifikovat specifické oblasti genomu označované jako ostrůvky patogenity, které obsahují geny způsobující jejich patogenní životní styl, a u nichž se zdá, jako by byly včleněny do genomu z jiného místa.

Existují důkazy o skutečnosti, že mitochondrie a chloroplasty vznikly původně z bakterií, které byly pohlceny pravěkými eukaryotickými buňkami, staly se endosymbionty a nakonec se staly integrální součástí eukaryota. Analýza genů organelových genomů ukazuje, že Proteobakterie jako současné  mitochondrie jsou příbuzné Rickettsiím a chloroplasty jsou příbuzné sinicím. Genomy organel kódují výrazně redukovaný počet genů ve srovnání i s nejmenšími bakteriálními genomy. Mnoho genů ztracených z organel se přemístilo do jaderného genomu.

Záznamy v databázi k segmentu Mapování lidského genomu, metody přenosu lidských genů:

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

Mezinárodní události

Chief Nursing Officer Summit 2022
Nashville, TN, September 19 - 20, 2022

Labs & Research Facilities Summit 2022
Sheraton Grand Los Angeles, Los Angeles, CA, October 23-25, 2022

Assisted & Senior Living Facilities Summit
Hilton Phoenix Resort at the Peak, Phoenix, AZ, December 4-6, 2022

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn