Hlavní stranaMůj biotech segmentBiotechnologie v medicíně a farmaciiMapování lidského genomu, metody přenosu lidských genů

Biotechnologie v medicíně a farmacii

 

Podrobnější dělení segmentu:

Mapování lidského genomu, metody přenosu lidských genů

Dostupnost kompletních genomů otevřela novou disciplínu výzkumu zvanou genomika. Při pohledu na kompletní genomy nám na mysli vyvstane řada otázek. Které geny jsou přítomny? Jak se tam dostaly? Jsou přítomny pouze v jediné kopii? Které geny nejsou přítomny, ale jejichž přítomnost bychom očekávali? V jakém pořadí jsou geny a má toto uspořádání nějaký význam? Jak si jsou vzájemně podobné genomy různých organismů?

Databáze GOLD (the Genome Online Database) obsahuje 315 bakteriálních, 22 archeálních a 11 kvasinkových kompletních genomů. Bakteriální genomy se svou velikostí různí, dosahují řádově od půl milionu až k sedmi milionům párům bazí. Velikost a obsah genomu se různí docela podstatně i mezi příbuznými druhy. Nejmenší genomy se vyskytují u bakterií, které žijí jako paraziti nebo symbionti uvnitř jiných buněk. V případech, kdy byla odhalena kompletní sekvence jednoho kmene bakteriálního druhu, objevuje se překvapivý stupeň variability v obsahu genů jednotlivých genomů. U patogenních kmenů je často možné identifikovat specifické oblasti genomu označované jako ostrůvky patogenity, které obsahují geny způsobující jejich patogenní životní styl, a u nichž se zdá, jako by byly včleněny do genomu z jiného místa.

Existují důkazy o skutečnosti, že mitochondrie a chloroplasty vznikly původně z bakterií, které byly pohlceny pravěkými eukaryotickými buňkami, staly se endosymbionty a nakonec se staly integrální součástí eukaryota. Analýza genů organelových genomů ukazuje, že Proteobakterie jako současné  mitochondrie jsou příbuzné Rickettsiím a chloroplasty jsou příbuzné sinicím. Genomy organel kódují výrazně redukovaný počet genů ve srovnání i s nejmenšími bakteriálními genomy. Mnoho genů ztracených z organel se přemístilo do jaderného genomu.

Záznamy v databázi k segmentu Mapování lidského genomu, metody přenosu lidských genů:

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

České události

Precision Diagnostics Europe 2020
BIOCEV Vestec, Praha, May 26 - 29, 2020

BioTech 2020
budova B VŠCHT v Praze, June 17-20, 2020

Mezinárodní události

Pre-Filled Syringes East Coast 2020
Sheraton Boston Hotel, Boston USA, April 27-28, 2020

Highly Potent Active Pharmaceutical Ingredients (HPAPI)
Copthorne Tara Hotel, London, UK, May 11-13, 2020

SMi’s 20th Annual Pain Therapeutics Conference
Copthorne Tara Hotel, London, UK, May 11-12, 2020

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn