Hlavní stranaMůj biotech segmentBiotechnologie v medicíně a farmaciiImunologie a vakcinologie

Biotechnologie v medicíně a farmacii

 

Podrobnější dělení segmentu:

Imunologie a vakcinologie

Enzymy katalyzují chemické reakce metabolismu u všech živočichů. Enzymy mají vysoký potenciál pro průmysl, protože napomáhají elegantním a efektivním biokatalytickým procesům na základě jejich specifity a enancioselektivity. Enzymy již byly úspěšně aplikovány jako buněčné katalyzátory ve volné i imobilizované formě.

Existuje čím dál výrazněji rostoucí poptávka po enzymech, které vykazují vyšší operační stabilitu, vyšší specifitu a enancioselektivitu, dále pak také po enzymech vykazující nové činnosti na přirozených substrátech či xenobiotikách. Rychlý vývoj v technologii rekombinantní DNA, vysoko-propustný screening a technologie řízené evoluce enzymů zlepšuje existující biokatalytické pochody a otevírá nové oblasti.

V současnosti se na biokatalýzu pohlíží jako kompetitivní, cenově efektivní a k životnímu prostředí přátelskou technologii manufaktury rafinovaných chemikálií, léčiv, materiálů, potravin a krmiv.

Záznamy v databázi k segmentu Imunologie a vakcinologie:

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

České události

1st Hands-on Computational Enzyme Design Course
University Campus Bohunice, Masaryk University, Brno, Czech Republic, February 2-5, 2020

BioTech 2020
budova B VŠCHT v Praze, June 17-20, 2020

Mezinárodní události

Parallel Trade 2020
Holiday Inn, Kensington Forum 97 Cromwell Rd, Kensington, London SW7 4DN, February 4-5, 2020

The Liquid Biopsy Summit
Lisabon, Portugalsko, February 20-21, 2020

AI in Drug Discovery Conference 2020
London, UK, March 16-17, 2020

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn