Hlavní stranaMůj biotech segmentBiotechnologie v medicíně a farmaciiImunologie a vakcinologie

Biotechnologie v medicíně a farmacii

 

Podrobnější dělení segmentu:

Imunologie a vakcinologie

Enzymy katalyzují chemické reakce metabolismu u všech živočichů. Enzymy mají vysoký potenciál pro průmysl, protože napomáhají elegantním a efektivním biokatalytickým procesům na základě jejich specifity a enancioselektivity. Enzymy již byly úspěšně aplikovány jako buněčné katalyzátory ve volné i imobilizované formě.

Existuje čím dál výrazněji rostoucí poptávka po enzymech, které vykazují vyšší operační stabilitu, vyšší specifitu a enancioselektivitu, dále pak také po enzymech vykazující nové činnosti na přirozených substrátech či xenobiotikách. Rychlý vývoj v technologii rekombinantní DNA, vysoko-propustný screening a technologie řízené evoluce enzymů zlepšuje existující biokatalytické pochody a otevírá nové oblasti.

V současnosti se na biokatalýzu pohlíží jako kompetitivní, cenově efektivní a k životnímu prostředí přátelskou technologii manufaktury rafinovaných chemikálií, léčiv, materiálů, potravin a krmiv.

Záznamy v databázi k segmentu Imunologie a vakcinologie:

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

Mezinárodní události

Chief Nursing Officer Summit 2022
Nashville, TN, September 19 - 20, 2022

Labs & Research Facilities Summit 2022
Sheraton Grand Los Angeles, Los Angeles, CA, October 23-25, 2022

Assisted & Senior Living Facilities Summit
Hilton Phoenix Resort at the Peak, Phoenix, AZ, December 4-6, 2022

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn