Hlavní stranaMůj biotech segmentBiotechnologie v medicíně a farmaciiBiomedicína (terapie postavená na biologických principech,...

Biotechnologie v medicíně a farmacii

 

Podrobnější dělení segmentu:

Biomedicína (terapie postavená na biologických principech, tkáňové inženýrství - buněčná terapie)

Buněčná biotechnologie živočichů vytváří důležitou oblast současné biotechnologie. Zvířecí buňky produkují řadu biologických látek velké hodnoty včetně enzymů, hormonů, růstových faktorů, virových vakcín nebo monoklonálních protilátek, mnoho terapeutických proteinů vyžaduje posttranslační modifikaci, kterou lze plně provést pouze v živočišných buňkách. Viry hmyzu, imunoregulátory nebo celé buňky, které se používají k toxikologickým testům, lze také získat z rostlinných buněk.

Existuje mnoho průmyslových aplikací živočišných buněk ke komerční produkci biologických látek ve velkém měřítku, ty se používají k in-vitro inženýrství tkání jako jsou játra, pokožka, kosti či chrupavka.

Oblast biotechnologie živočišných buněk zahrnuje základní kultivační techniky, metody imortalizace buněk, výzkum buněčného růstu, metabolismu či produktivity, molekulární metody genové transfekce, dále pak metody využívané ke kultivaci geneticky modifikovaných živočišných buněk. Studium živočišných buněk umožňuje vhled do struktury a funkce buněk a tkání a do biochemických a imunologických pochodů v rámci buněk. V této sekci jsou uvedeny problémy buněčné a molekulární biologie a biochemie.

Záznamy v databázi k segmentu Biomedicína (terapie postavená na biologických principech, tkáňové inženýrství - buněčná terapie):

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

Mezinárodní události

Chief Nursing Officer Summit 2022
Nashville, TN, September 19 - 20, 2022

Labs & Research Facilities Summit 2022
Sheraton Grand Los Angeles, Los Angeles, CA, October 23-25, 2022

Assisted & Senior Living Facilities Summit
Hilton Phoenix Resort at the Peak, Phoenix, AZ, December 4-6, 2022

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn