Hlavní stranaMůj biotech segmentBiotechnologie v medicíně a farmaciiBiofarmacie (výzkum a vývoj originálních humánních...

Biotechnologie v medicíně a farmacii

 

Podrobnější dělení segmentu:

Biofarmacie (výzkum a vývoj originálních humánních léčiv)

Buněčná biotechnologie aplikuje vědecké znalosti týkající se buněčné struktury a funkce za účelem využití těchto buněk nebo jejich aktivit či produktů, a to obvykle aplikace ve velkém měřítku.

Rostliny jsou v rámci eukaryot jedinečné, jsou to organismy, jejichž buňky mají membránou ohraničená jádra a organely, mohou si vytvářet vlastní potravu. Chlorofyl, který způsobuje zelené zbarvení rostlin, jim umožňuje využívat sluneční světlo k tomu, aby ho konvertovaly spolu s vodou a oxidem uhličitým na cukry a uhlovodíky, chemické látky, která buňka využívá ke svému pohonu.
Rostliny jsou základem života na celé Zemi, ať už jako komponenty přirozených ekosystémů nebo jako kulturní plodiny používané jako potraviny, krmiva či materiály.

Rostlinné buňky produkují širokou škálu sekundárních metabolitů, z nichž mnoho je ekonomicky významných: jsou to rafinované chemikálie jako léčiva, příchutě či vůně, barviva, antioxidanty či insekticidy. Novým přístupem je exprese mikrobiálních genů v rostlinách za účelem produkce nových látek, nebo jim udělit novou funkci k metabolizaci polutantů z prostředí. Cílem této vědecké výzvy zahrnující interdisciplinární příspěvky inženýrů různých oborů - rostlinných biologů, patologů, chemiků, fyziků či informatiků, je aplikace znalostí toho, jak rostliny reagují na své dynamické prostředí za účelem bezpečné manipulace s plodinami a zvýšení efektivity pro lepší a udržitelnou produkci.

Záznamy v databázi k segmentu Biofarmacie (výzkum a vývoj originálních humánních léčiv):

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

České události

Precision Diagnostics Europe 2020
BIOCEV Vestec, Praha, May 26 - 29, 2020

BioTech 2020
budova B VŠCHT v Praze, June 17-20, 2020

Mezinárodní události

Pre-Filled Syringes East Coast 2020
Sheraton Boston Hotel, Boston USA, April 27-28, 2020

Highly Potent Active Pharmaceutical Ingredients (HPAPI)
Copthorne Tara Hotel, London, UK, May 11-13, 2020

SMi’s 20th Annual Pain Therapeutics Conference
Copthorne Tara Hotel, London, UK, May 11-12, 2020

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn