Hlavní stranaMůj biotech segmentBiotechnologie v medicíně a farmaciiBiofarmacie (výzkum a vývoj originálních humánních...

Biotechnologie v medicíně a farmacii

 

Podrobnější dělení segmentu:

Biofarmacie (výzkum a vývoj originálních humánních léčiv)

Buněčná biotechnologie aplikuje vědecké znalosti týkající se buněčné struktury a funkce za účelem využití těchto buněk nebo jejich aktivit či produktů, a to obvykle aplikace ve velkém měřítku.

Rostliny jsou v rámci eukaryot jedinečné, jsou to organismy, jejichž buňky mají membránou ohraničená jádra a organely, mohou si vytvářet vlastní potravu. Chlorofyl, který způsobuje zelené zbarvení rostlin, jim umožňuje využívat sluneční světlo k tomu, aby ho konvertovaly spolu s vodou a oxidem uhličitým na cukry a uhlovodíky, chemické látky, která buňka využívá ke svému pohonu.
Rostliny jsou základem života na celé Zemi, ať už jako komponenty přirozených ekosystémů nebo jako kulturní plodiny používané jako potraviny, krmiva či materiály.

Rostlinné buňky produkují širokou škálu sekundárních metabolitů, z nichž mnoho je ekonomicky významných: jsou to rafinované chemikálie jako léčiva, příchutě či vůně, barviva, antioxidanty či insekticidy. Novým přístupem je exprese mikrobiálních genů v rostlinách za účelem produkce nových látek, nebo jim udělit novou funkci k metabolizaci polutantů z prostředí. Cílem této vědecké výzvy zahrnující interdisciplinární příspěvky inženýrů různých oborů - rostlinných biologů, patologů, chemiků, fyziků či informatiků, je aplikace znalostí toho, jak rostliny reagují na své dynamické prostředí za účelem bezpečné manipulace s plodinami a zvýšení efektivity pro lepší a udržitelnou produkci.

Záznamy v databázi k segmentu Biofarmacie (výzkum a vývoj originálních humánních léčiv):

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

České události

1st Hands-on Computational Enzyme Design Course
University Campus Bohunice, Masaryk University, Brno, Czech Republic, February 2-5, 2020

BioTech 2020
budova B VŠCHT v Praze, June 17-20, 2020

Mezinárodní události

Parallel Trade 2020
Holiday Inn, Kensington Forum 97 Cromwell Rd, Kensington, London SW7 4DN, February 4-5, 2020

The Liquid Biopsy Summit
Lisabon, Portugalsko, February 20-21, 2020

AI in Drug Discovery Conference 2020
London, UK, March 16-17, 2020

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn