Hlavní stranaMůj biotech segmentBiotechnologie v medicíně a farmacii

Biotechnologie v medicíně a farmacii

 

Podrobnější dělení segmentu:

Biotechnologie v medicíně a farmacii

Mikrobi (nebo také mikroorganismy) jsou organismy, které jsou natolik malé, že je nelze pozorovat pouhým okem. Mezi ně patří bakterie, houby, prvoci, mikro-řasy a viry.

Mikrobi žijí ve známých prostředích jako jsou půda, voda, potraviny či zvířecí trávicí trakt, dále i v extrémnějších podmínkách jako jsou kameny, ledovce, termální prameny či podmořské zlomy. Široké spektrum lokalit výskytu mikrobů reflektuje ohromnou rozmanitost biochemických a metabolických vlastností, které vznikly prostřednictvím genetické variability a přírodní selekce v rámci mikrobiálních populací. V minulosti člověk využíval tuto mikrobiální rozmanitost při produkci fermentovaných potravin jako jsou chléb, jogurt či sýry.

Některé půdní mikroorganismy uvolňují dusík, které rostliny potřebují ke svému růstu a emitují plyny, které udržují kritické složení zemské atmosféry. Jiní mikrobi ohrožují výnosy kulturních plodin využívaných v potravinářství tím, že způsobují onemocnění těchto plodin nebo produkčních zvířat vedoucí ke snížení výnosů. V našich tělech napomáhají mikrobi správnému trávení potravy, brání je proti invazivním organismům a účastní se půtek a bitev s lidským imunitním systémem při procesu přirozeného onemocnění.

Genom je celkový úhrn genetického materiálu uloženého v DNA konkrétního organismu. Genomy se podstatně liší ve svých velikostech a sekvencích u různých organismů. Získání kompletní sekvence mikroba poskytuje nezbytné informace o jeho biologii, ale je to pouze první krok směřující k pochopení biologických schopností mikroba a jejich modifikaci pro případné zemědělské účely.

Mikrobiální biotechnologie umožněná genetickými studiemi bude vést k přelomům jako jsou vylepšené vakcíny a lepší nástroje diagnostiky onemocnění, vylepšená mikrobiální činidla k biologické kontrole škůdců rostlin či živočichů, modifikaci patogenů rostlin a zvířat za účelem snížení virulence, vývoj nových průmyslových katalyzátorů a fermentačních organismů a vývoj nových mikrobiálních činidel k bioremediaci půdy a vody kontaminované zemědělskými výtoky.

Mikrobiální genomika a výzkum mikrobiální biotechnologie jsou kritické pro pokrok při zajištění bezpečnosti potravin, ochraně rostlin a zvířat či zásadní výzkum v zemědělských vědách.

Záznamy v databázi k segmentu Biotechnologie v medicíně a farmacii:

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

Mezinárodní události

7th International Congress and Expo on Bioscience and Biotechnology
Paris, France, September, 23 - 24, 2019

SMi’s 10th Annual Biosimilars Conference
Copthorne Tara Hotel, London, UK, September 24-26, 2019

Biobanking 2019
Copthorne Tara Hotel, London, UK, September 25-26, 2019

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn