Hlavní stranaMůj biotech segmentPrůmyslová biotechnolgieEnzymatické procesy

Průmyslová biotechnolgie

 

Podrobnější dělení segmentu:

Enzymatické procesy

Enzymatické pochody jsou klíčovou aplikací v biokatalýze. Užití enzymů má potenciál ke zvýšení produktivity, účinnosti a kvality výstupu v průmyslovém zpracování. Enzymy katalyzované procesy obvykle vyžadují jednoduchý výrobní základ, nízké investice kapitálu a konzumují relativně malé množství energie ve srovnání s dalšími metodami zpracování jídla.

Enzymy jsou katalyzátory všech reakcí v živých systémech. Tyto reakce jsou katalyzovány v aktivních místech globulárních proteinů. Tyto proteiny se skládají z aminokyselin s rozmanitými postranními řetězci od nepolárních alifatických přes aromatické až ke kyselým, zásaditým nebo neutrálním polárním. Tento fakt umožňuje globulární 3D protein vytvářet aktivní místa pro všechna možná mikro-prostředí za účelem katalýzy.

Výrazné pokroky v mikrobiální technologii a genetice umožnily v současné době širokou škálu enzymatických aplikací v průmyslu. Například enzymatické pochody se s rostoucí mírou uplatňují v zpracování textilií - bavlny, vlny, lněné výrobky či škroby jsou přírodní materiály užívané v textiliích, které se zpracovávají pomocí enzymů. Enzymy se doposud používají k srážení velikostí, čistění, leštění, vyplachování, odgumování, k rozkládání peroxidů v odbarvovacích lázních, dále pak k odbarvení odpadních vod barvících továren, odbarvení uvolněných barviv a k zabránění přenosu barviv. A to je pouze malý výčet enzymatických procesů, které mají široké využití.

Záznamy v databázi k segmentu Enzymatické procesy:

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn