Hlavní stranaMůj biotech segmentEnviromentální biotechnologieBakteriální a buněčná továrna: mikrobiologie

Enviromentální biotechnologie

 

Podrobnější dělení segmentu:

Bakteriální a buněčná továrna: mikrobiologie

Technologie likvidace odpadních plynů se aplikují na mnoho dekontaminačních případů jako je in situ čištění půdy a podzemních vod (ventilace, vystřelování vzduchu) a čištění exhalačních plynů (potravinářství, průmysl paliv a chemický průmysl, zemědělství, čističky odpadních vod, čerpací stanice, atd.) Lze je využít k odstranění široké škály organických (uhlovodíků, chlorovaných uhlovodíků, ketonů, esterů, aldehydů, atd.) i anorganických látek (sirovodík, sirouhlík, amoniak nebo oxidy dusíku). Ve srovnání s konvenčními technikami jako je spalování, kondenzace, absorpce nebo desorpce jsou méně nákladné. Biologická úprava je přátelská k životnímu prostředí, lze ji provádět za přirozených teplot a nevznikají přitom oxidy dusíku nebo sekundární odpadní produkty.

Biodrhnutí, kapková biofiltrace a biofiltrace jsou typickými technologiemi čištění odpadních plynů- Biofiltrace se jeví jako nejlevnější a nejčastěji používaná technologie. Biodrhnutí a kapková biofiltrace se užívají spíše k specifickým aplikacím. Kapkový biofiltr a biofiltr jsou věžové kolony s organickými nebo anorganickými nosiči, které jsou pokryty biokatalyzátorem (vrstva mikroorganismů). Mikroorganismy převádějí polutanty na jednoduché anorganické látky jako jsou oxid uhličitý a voda.

Záznamy v databázi k segmentu Bakteriální a buněčná továrna: mikrobiologie:

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

OPPI, MPO, EU
Czech Bio

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn