Hlavní stranaMůj biotech segmentEnviromentální biotechnologieBakteriální a buněčná továrna: mikrobiologie

Enviromentální biotechnologie

 

Podrobnější dělení segmentu:

Bakteriální a buněčná továrna: mikrobiologie

Technologie likvidace odpadních plynů se aplikují na mnoho dekontaminačních případů jako je in situ čištění půdy a podzemních vod (ventilace, vystřelování vzduchu) a čištění exhalačních plynů (potravinářství, průmysl paliv a chemický průmysl, zemědělství, čističky odpadních vod, čerpací stanice, atd.) Lze je využít k odstranění široké škály organických (uhlovodíků, chlorovaných uhlovodíků, ketonů, esterů, aldehydů, atd.) i anorganických látek (sirovodík, sirouhlík, amoniak nebo oxidy dusíku). Ve srovnání s konvenčními technikami jako je spalování, kondenzace, absorpce nebo desorpce jsou méně nákladné. Biologická úprava je přátelská k životnímu prostředí, lze ji provádět za přirozených teplot a nevznikají přitom oxidy dusíku nebo sekundární odpadní produkty.

Biodrhnutí, kapková biofiltrace a biofiltrace jsou typickými technologiemi čištění odpadních plynů- Biofiltrace se jeví jako nejlevnější a nejčastěji používaná technologie. Biodrhnutí a kapková biofiltrace se užívají spíše k specifickým aplikacím. Kapkový biofiltr a biofiltr jsou věžové kolony s organickými nebo anorganickými nosiči, které jsou pokryty biokatalyzátorem (vrstva mikroorganismů). Mikroorganismy převádějí polutanty na jednoduché anorganické látky jako jsou oxid uhličitý a voda.

Záznamy v databázi k segmentu Bakteriální a buněčná továrna: mikrobiologie:

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn