Hlavní stranaMůj biotech segmentEnviromentální biotechnologieBiotechnologické metody v ochraně ovzduší

Enviromentální biotechnologie

 

Podrobnější dělení segmentu:

Biotechnologické metody v ochraně ovzduší

Partnerem této sekce je:

LentiKats

 

Klasická biologická analýza se používala řadu let pro monitorování vody a odpadních vod. To zahrnuje sledování nároků na kyslík v odpadních vodách či testování toxicity žijícími organismy. Trubkové technologie jsou atále nejvýznamnější oblastí aplikace biotechnologií v životním prostředí.

Při úpravě odpadních vod odpovídají biotechnologické procesy současnému stavu techniky. Aplikují se nejen k metabolizaci uhlíkatých složek, ale také k eliminaci dusíkatých, fosforečných a sirnatých látek, dále pak organických polutantů jako jsou rozpouštědla či pesticidy. Byly vyvinuty biofiltry a biomyčky, které užívají enzymy mikroorganismů k degradaci a eliminaci polutantů a zápachů. Výzkum v této oblasti je zaměřen na identifikaci mikroorganismů schopných degradovat několik polutantů současně a za nepříznivých podmínek.

Záznamy v databázi k segmentu Biotechnologické metody v ochraně ovzduší:

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

České události

BioTech 2020
budova B VŠCHT v Praze, June 17-20, 2020

Mezinárodní události

PHARM Connect Congress 2020
Warsaw Marriott Hotel, Poland , March 10-11, 2020

AI in Drug Discovery Conference 2020
London, UK, March 16-17, 2020

SMi’s 22nd Annual Superbugs & Superdrugs Conference
Holiday Inn Kensington Forum, London, UK, March 30-31, 2020

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn