Hlavní stranaMůj biotech segmentEnviromentální biotechnologieBiotechnologické metody pro remediaci půdy a čištění...

Enviromentální biotechnologie

 

Podrobnější dělení segmentu:

Biotechnologické metody pro remediaci půdy a čištění odpadních vod

Posílená bioremediace je proces, ve kterém původní nebo očkované mikroorganismy (např. bakterie, houby a další mirkobi) degardují (metabolizují) organické kontaminanty obsažené v půdě a/anebo podzemní vodě, přičemž dochází k jejich převedení na neškodné koncové produkty. Přidávání živin, kyslíku nebo další úpravy prostředí lze použít k posílení bioremediace a desorpce kontaminant z podpovrchových materiálů. Za přítomnosti dostatečného množství kyslíku (v aerobních podmínkách) a dalších nutričních elementů, mohou mikroorganismy konvertovat mnoho organických látek na oxid uhličitý, vodu a mirkobiální buněčnou masu.

Za nepřítomnosti kyslíku (v anaerobních podmínkách) budou organické kontaminanty metabolizovány předevvším na metan a omezené množství oxidu uhličitého a stopová množství vodíkových plynů. V sulfát-redukčních podmínkách je sulfát konvertován na sulfid a elementární síru, za nitrát-redukčních podmínek je produkován oxid dusný.

Některé kontaminanty mohou být degradovány na meziprodukty nebo konečné produkty, které jsou stejně nebo méně škodlivé než původní kontaminant. Např. TCE je anaerobně degradován na trvalý a ještě toxičtější vinylchlorid. Abychom se takovýmto problémům vyhnuli, provádí se většina bioremediačních projektů přímo na místě dle podmínek. Vinyl chlorid lze snadno rozložit za předpokladu vzniku aerobních podmínek.

Posílená bioremediace půdy obvykle zahrnuje filtrování nebo injekci podzemná vody nebo nekontaminované vody smíšené s živinami a nasycenou rozpuštěným kyslíkem. Někdy se rovněž přidávají aklimatizované mikroorganismy (bioposílení) a/anebo další zdroj kyslíku jako peroxid vodíku. U mělkých kontaminovaných půd se obvykle používá infiltrační galerie nebo sprejové zavlažení, injekční studny se používají u hlubších kontaminovaných půd.

Ačkoli úspěšná in situ bioremediace byla demonstrována za chladného počasí, nízké teploty bioremediační pochody zpomalují. U kontaminovaných lokalit s nízkou teplotou půdy se mohou použít tepelné pokrývky na povrch půdy za účelem zvýšení teploty a zrychlení rozkladu. Posílená bioremediace se dá klasifikovat jako dlouhodobá technologie, která trvá několik let k vyčištění nečištěných lokalit.

Záznamy v databázi k segmentu Biotechnologické metody pro remediaci půdy a čištění odpadních vod:

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn