Hlavní stranaMůj biotech segmentEnviromentální biotechnologieBiologická bezpečnost

Enviromentální biotechnologie

 

Podrobnější dělení segmentu:

Biologická bezpečnost

Biobezpečnost je velmi široký pojem. Obsahuje všechny kroky, které vedou ke snížení rizika spojeného s manipulací či kontaktem s jakýmikoli biologickými činidly. Ve své klasické podobě sestává z technických (např. flow box) a/anebo organizačních (např. vzdělávání personálu) prostředků k ochraně lidského zdraví při manipulaci s nebezpečnými organismy (např. patogeny). V EU byla implementována direktivou “O ochraně pracovníků proti rizikům spojených s vystavením biologickým činidlům v práci” (1990).

Se zavedením technik rekombinantní DNA (genetického inženýrství, geneticých modifikací) v polovině sedmdesátých let minulého století byla podobná opatření zavedena i v této oblasti. Nejdříve měly charakter doporučení a dobrovolný (Asilomarská konference v USA, Ashbyjská skupina ve Velké Británii), později se v EU staly prostřednictvím zákonů povinné (direktivy, regulace). Se zavedením biotechnologií do zemědělství byla biobezpečnost rozšířena na riziko životního prostředí a biodiverzitu. V rámci UNEP (Environmentální program Spojených národů) byla biobezpečnost implementována protokolem CBD (Konvence o biologické diverzitě) známým jako Kartagenský protokol.

V České republice byla vytvořena dobrovolná komise ihned po schválení prvních direktiv EU (1990). Poté, co bylo české Ministerstvo životního prostředí stanoveno kompetentní autoritou ve věci genetických modifikací, začala tato komise připravovat podklady pro zákon o GMO, který vstoupil v platnost v roce 1999. V následujících letech došlo k plné harmonizaci tohoto zákona s legislací EU a Kartagenským protokolem.

Záznamy v databázi k segmentu Biologická bezpečnost:

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn