Hlavní stranaMůj biotech segmentŽivočišná biotechnologieVeterinární diagnostické metody

Živočišná biotechnologie

 

Podrobnější dělení segmentu:

Veterinární diagnostické metody

Summit Země Spojených národů v roce 1992 v Riu de Janeiru definoval biodiverzitu jako:

Variabilita mezi žijícími organismy ze všech možných zdrojů, mezidruhová, suchozemská, u vodních živočichů a v dalších vodních ekosystémech a ekologických systémech, jichž jsou součástí: to zahrnuje diverzitu mezi druhy, v jejich rámci a mezi ekosystémy.

To je v podstatě nejbližší pokus o právně přijatou definici biodiverzity, protože tato definice byla přijata na Konvenci Spojených národů o biologické diverzitě. Účastníky této konvence byly všechny země světa s výjimkou Andorry, Bruneje, Holy See, Iráku, Somálska, Timoru a Spojených států.

Pokud je gen základní jednotkou přírodního výběru a tím pádem evoluce, někteří jako např. E.O.Wilson tvrdí, že skutečná biologická diverzita je rovna diverzitě genetické. Nicméně diverzita mezidruhová se i nadále zkoumá mnohem snadněji.  

Pro genetiky znamená pojem biodiverzita diverzitu genů a organismů. Studují procesy jako jsou mutace, genové výměny a dynamiku genomů, která se odehrává na úrovni DNA a je příčinou evoluce.

Pro biology pojem biodiverzita znamená diverzitu mezi populacemi organismů a druhy, ale rovněž způsob, jakým tyto organismy fungují. Organismy se objevují a zanikají, různá místa jsou kolonizována organismy téhož druhu nebo různými druhy, Některé druhy vytvářejí druhová společenství, která vedou ke zlepšení jejich reprodukčních cílů nebo za tímto účelem využívají sousední druhy, které žijí rovněž v komunitách. V závislosti na svém prostředí používají organismy odpovídající strategie reprodukce.

Pro ekology je biodiverzita diverzitou trvalých interakcí mezi druhy. Nevztahuje se však pouze na druhy, ale také k jejich okamžitému prostředí (biotypu) a na ekoregiony, v nichž organismy žijí. V každém ekosystému tvoří žijící organismy část celku, interagují spolu navzájem, ale rovněž se vzduchem, vodou a půdou, která je obklopuje.

Záznamy v databázi k segmentu Veterinární diagnostické metody:

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn