Hlavní stranaMůj biotech segmentŽivočišná biotechnologieMapování genomu, biodiverzita hospodářských zvířat

Živočišná biotechnologie

 

Podrobnější dělení segmentu:

Mapování genomu, biodiverzita hospodářských zvířat

Biotechnologie zvířat má interdisciplinární charakter a sestává z elementů z mnoha oborů jako jsou anatomie, endokrinologie a fyziologie, technologie ultrazvuku, biochemie, buněčná biologie, andrologie nebo molekulární biologie.

Evoluce lidské společnosti je spojena s chovem zvířat. Od těch dob, co lidé začali chovat zvířata, se snaží vylepšit některé jejich výhodné vlastnosti. Tato selekce se prováděla převážně na základě fenotypových a specifických vlastnostech zvířat a jejich příbuzných. Chov zvířat založený na výzkumu existuje již po dobu 50 let na základě rostoucích znalostí populační genetiky a statistiky. Již od samého počátku zahrnoval tento přístup biotechnologické procedury, z nich je zářným příkladem např. umělá inseminace.

Biotechnologické procedury, které za posledních dvacet let procházely vývojem, otevřely celou řadu dalších perspektiv. V současnosti pojem “biotechnologie hospodářských zvířat” sestává z celého arzenálu biologicko-reprodukčních a molekulárně biologických procedur. Reproduktivní biologie například zahrnuje: umělou inseminaci, synchronizaci říjí, transfer embryí, kryoprezervaci gamet a embryí a mnoho dalších. Molekulární genetika zahrnuje analýzu genomu (sekvenování, mapování, polymorfismy), molekulární diagnostiku ( genetické defekty, genetický přenos, genetická diverzita), funkční genomiku (vzory exprese, interakce genů), transgeniku (aditivní genový transfer, knockout), atd. Jednou z nových aplikací je rovněž využívání genetických markerů. V průběhu posledních desetiletí bylo objeveno mnoho genů či genetických markerů spojených s geny, které ovlivňují vlastnosti našeho zájmu u hospodářských zvířat. To umožňuje vytvořit novou a efektivnější selekci a chovtelské programy, které nachází uplatnění v chovech hospodářských zvířat.

Biotechnologie je velice rychle se rozvíjejícím odvětvím vědy. Mnoho technologií bylo aplikováno na chov hospodářských zvířat a mnoho nových technologií se v současnosti vyvíjí, tyto metody jistě v budoucnu najdou své uplatnění. Tyto metody bude možné aplikovat nejen na hospodářská zvířata, ale také ve vědě obecně nebo dokonce ve zdravotnictví.

Záznamy v databázi k segmentu Mapování genomu, biodiverzita hospodářských zvířat:

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn