Hlavní stranaMůj biotech segmentRostlinné biotechnologiePěstební podmínky a ochrana rostlin

Rostlinné biotechnologie

 

Podrobnější dělení segmentu:

Pěstební podmínky a ochrana rostlin

Ačkoli moderní biotechnologie je založena na pokrocích molekulární genetiky a technologie rekombinantní DNA. využití těchto pokroků v rostlinách usnadnily další dvě zavedené techniky ve fyziologii rostlin. Jsou to kultivace tkání, buněk a protoplastů a technika protoplastové fúze.

Tkáňová kultivace je technika udržování rostlinných tkání po neurčitou dobu na umělém médiu. Využívala se dlouho jako systém pro studium dělení buněk, jejich růstu a diferenciace laboratořemi po celém světě.

Ačkoli kultivace rostlinných tkání se často provádí na pevném médiu obsahujícím agar, tkáně lze rovněž kultivovat v médiu tekutém (například kultury embryonálních somatických buněk). S relativně malými nároky na prostor, technickou podporu a materiály, tkáňová kultivace umožnila produkci milionů geneticky uniformních rostlin o vysoké kvalitě. Tkáňová kultivace je velmi užitečná pro:

 • in vitro produkci sekundárních metabolitů,
 • in vitro pěstování (cryoprezervace, kultivační systémy, elicitorů, růstových  regulátorů)
 • in vitro somaklonální a gametoklonální selekce,
 • bioreaktory (suspenzní buněčné kultury, “hairy root” kultury, “stirred tank”  bioreaktory),
 • manipulaci s buňkami, tkáněmi a embryi (záchrana embryí, haploidní   produkce, somatická embryogeneze),
 • kultivaci mikrospor a makrospor (kultury prašníků a pylů)

Protoplasty jsou rostlinné buňky, u nichž byly buněčné stěny odstraněny trávením prostřednictvím enzymu celulázy a dalších enzymů rozkládajících buněčnou stěnu. Protoplasty lze izolovat z prakticky jakékoli rostlinné tkáně a v mnoha případech zůstávají schopné trvalého buněčného dělení. Jako u tkáňových kultur, u buěk regenerovaných z protoplastů lze indukovat dělení, tvorbu kalusů postupně také regeneraci fertilních rostlin. Mezi druhy, které se podařilo zcela regenerovat z protoplastů, patří brambory, tabák, paprika a rajče.

Odstranění omezení představovaných buněčnou stěnou stimulovalo mnoho fundamentálních studií v oboru buněčné biologie. Patrně nejvýznamnější je schopnost protoplastu fúzovat, a tak dávat vznik somatickým hybridům. To umožňuje vznik hybridů druhů, které jsou za normálních podmínek geneticky nekompatibilní. Navíc mají rostliny cytoplazmatické genomy, které jsou maternálně dědičné. Některé z těchto genů jsou důležité jak z hlediska praktického, tak z hlediska teoretického. Fúze protoplastů umožňuje produkci nových kombinací cytoplazma - jádro bez časově náročného a nákladného zpětného křížení požadovaného konvenčním šlechtitelstvím.

Konečně, a toto je možná nejdůležitější, absence buněčné stěny usnadňuje genetickou transformaci rostlin přímým transferem genů do protoplastů. Rostliny, které jsou následně regenerovány, se transformují a dochází k expresi nového genu či genů.

Záznamy v databázi k segmentu Pěstební podmínky a ochrana rostlin:

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn