Hlavní stranaMůj biotech segmentRostlinné biotechnologieGenetické modifikace využívající metod přenosů genů (mono a...

Rostlinné biotechnologie

 

Podrobnější dělení segmentu:

Genetické modifikace využívající metod přenosů genů (mono a polygenetické)

Pojem “genetická modifikace” by obecně mohl znamenat jakoukoli změnu dědičných vlastností, ale slovy právních dokumentů jí rozumíme jako synonymu transgenózy, rovněž označované jako technika rekombinantní DNA nebo genetické inženýrství. Spočívá v přímém uzpůsobení nosiče dědičné informace, většinou DNA, v některých virech se rovněž jedná o RNA. Část řetězce DNA organismu se odstraní nebo, a to zahrnuje většinu případů, se přidá kousek nového. Odstraněním kousku řetězce se odstraní i funkce konkrétního genu. Zavedením nové části zvané inzert, který nese jeden nebo několik genů obvykle izolovaných z jiných organismů, se dosáhne toho, že se exprimují geny, tj. jejich produkty syntetizuje modifikovaný organismus a vzniká tak nová vlastnost. Monogenní vlastnosti se zavádějí nejjednodušeji. Polygenní vlastnosti závisí na přesném vyladění spolupráce více genů.

Z praktických důvodů se k selekci modifikovaných buněk a k jejich identifikaci používají pomocné geny. Nové geny se začlení do genomu a přenášejí se na potomstvo. Pomocné geny se však nemusí přenášet s nimi. Produktem genetické modifikace se podle většiny dokumentů týkající se tématiky rozumí Geneticky modifikovaný organismus (GMO), podle protokolu CBD (Convention on Biological Diversity) známý jako Cartagenský protokol živoucích modifikovaných organismů (LMO).

Genetická modifikace je novou technikou, tedy ve většině zemí podléhá regulaci, aby se vyhnuli jejím nežádoucím důsledkům. Na základě akumulace zkušeností byla stanovena pravidla bezpečného a efektivního používání.

Záznamy v databázi k segmentu Genetické modifikace využívající metod přenosů genů (mono a polygenetické):

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

České události

BioTech 2020
budova B VŠCHT v Praze, June 17-20, 2020

Mezinárodní události

PHARM Connect Congress 2020
Warsaw Marriott Hotel, Poland , March 10-11, 2020

AI in Drug Discovery Conference 2020
London, UK, March 16-17, 2020

SMi’s 22nd Annual Superbugs & Superdrugs Conference
Holiday Inn Kensington Forum, London, UK, March 30-31, 2020

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn