Hlavní stranaMůj biotech segmentRostlinné biotechnologieRozmnožování a šlechtění

Rostlinné biotechnologie

 

Podrobnější dělení segmentu:

Rozmnožování a šlechtění

Biotechnologie rostlin je systém biologických technik vyvinutých základním výzkumem, který se nyní aplikuje na výzkum a vývoj produktů za využití rostlin.

Pěstováním rostlin rozumíme umění a vědu rozmnožování rostlinného materiálu zahrnující aplikaci principů růst a vývoje rostlin. Úspěšné pěstování rostlin vyžaduje pochopení morfologie, fyziologie a genetických principů platných u rostlin, které napomáhají při vývoji metod a k překonávání neočekávaných obtíží.

Tedy v posledních letech biotechnologie poskytla významný nástroj k doplnění tradičních metod, a to prostřednictvím využití molekulární genetiky v klonování a sekvenování genů vedoucí k analýze struktury genomu, evoluci a expresi. Biotechnologie rostlin zahrnuje široké oblasti vědy, včetně kultivace rostlinných tkání, genetického inženýrství a molekulárních markerů. Tyto disciplíny se postupně stávají funkčním aspektem klasických šlechtitelských programů. Jedním z oborů velkého významu je kontrola růstu a vývoje rostlin, a to zvláště vegetativních a generativní reprodukce a pěstitelství. Manipulace s tkáňovými kulturami také hrají důležitou roli při šlechtění rostlin. Jejich rutinní aplikace je dána možností produkovat velký počet rostlin z kultur s žádoucími vlastnostmi.

Záznamy v databázi k segmentu Rozmnožování a šlechtění:

Firmy (), Výzkumná pracoviště (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé služeb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), Časopisy (), Legislativa (), České události (), Zahraniční události ()

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn