Hlavní stranaZpravodajstvíRozdíly v účincích léků můžou být způsobeny i slunečním...

Rozdíly v účincích léků můžou být způsobeny i slunečním světlem

Datum: 14.3.2011 

Změny v expozici slunečnímu záření můžou ovlivnit citlivost jedinců na léky. Studie z Karolinska Institutet ukázala, že schopnost těla rozkládat léky může mít souvislost s expozicí slunečnímu záření, proto může být různá v různá roční období.

Studie byla publikovaná ve vědeckém časopise Drug Metabolism & Disposition a je založena na téměř 70 000 analýzách pacientů, kteří podstoupili pravidelný monitoring hladiny léčiv v  těle. Léky, které tito pacienti brali, se používají k potlačení imunitního systému v souvislosti s transplantacemi orgánu. Závěry studie nabízí úplně nový pohled na individuální rozdíly účinku léků.

Vzorky odebrané během zimních měsíců byly srovnány s těmi získanými v pozdním létě. Detailnější analýzy ukázaly, že koncentrace léků tacrolimus a sirolimus kolísají během roku způsobem, který odráží změny v hladině vitaminu D v těle. Schopnost těla tvořit vitamin D závisí na slunečním záření a nejvyšší hladiny u pacientů byly zjištěny během částí roku, kdy hladiny léku byly nejnižší. Souvislost mezi slunečním svitem, vitaminem D a různými koncentracemi léků nastává z toho důvodu, že vitamin D aktivuje detoxifikační systém jater tím, že vzroste množství enzymu CYP3A4. Tento enzym je na druhou stranu zodpovědný za rozklad tacrolimus a sirolimus.

„Jestliže rozkladná kapacita roste, pak jsou zapotřebí větší dávky léků k dosažení stejného účinku, než je potřeba za normálních okolností," vysvětluje Jonatan Lindh z Department of Laboratory Medicine. „Naše výsledky jsou významné i pro jiné léky."

Vlasta Stancová

Zdroj:

www.ki.se


49

Komentáře / diskuse


Váš komentář: 

OPPI, MPO, EU

CEBIO a I. etapa JVTP

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

Provozovatel

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Články na přání


[načítám anketu]

LinkedIn